Jag är stolt över vår flyktingpolitik | Fria.Nu

Debatt


Tobias Billström (M) • Migrationsminister
Fria Tidningen

Jag är stolt över vår flyktingpolitik

Mikael Johansson skrev i Fria Tidningen 29/1 ett öppet brev till migrationsminister Tobias Billström. Där kritiserade han bland annat att Sverige i januari skickade tillbaka 20 irakier. I dag får han svar av Tobias Billström.

Mikael Johansson ställer i Fria Tidningen några frågor till mig. Jag vill börja med att göra klart för den grundordning vi sedan 2006 har för prövning av asylärenden. Den tidigare ordning där politiker ansvarade för överprövningen av asylärenden lämnade vi för flera år sedan. Numera är det domstolarna som har ansvaret i en rättssäker process. Däremot är jag ansvarig för den lagstiftning som är grunden för asylprövningen. Låt mig ge några utgångspunkter kring det arbetet.

För dem som flyr undan krig och förföljelse ska dörren till vårt land stå öppen. Alliansregeringen har dessutom sett till att den står öppen för den som har ett jobberbjudande. Detta är jag stolt över. Den svenska lagstiftningen går längre än vad internationella åtaganden kräver. Det leder till att fler får uppehållstillstånd. Som exempel, både i absoluta tal och per capita är vi det land i Europa som sedan 2006 gett skydd till flest irakier. När kriget i Irak var som värst fick åtta av tio stanna. Att påstå att svensk flyktingpolitik hårdnat är befängt.

Regeringens uppfattning är att vi under denna mandatperiod ska arbeta för att vara ett land med en human och rättssäker migrationspolitik. Men den måste också vara konsekvent. Vi kan inte hjälpa alla som skulle få ett bättre liv här än hemma. Vi har inte fri invandring. Människors asylskäl prövas av Migrationsverket och domstolar. Får man nej måste även detta besked respekteras och människor måste återvända i första hand självmant, men i sista hand med tvång.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Fria.Nu