Mer järnväg, inte mindre | Fria.Nu

Debatt


Erik Sandblom • Cyklist och tågresenär
Fria Tidningen

Mer järnväg, inte mindre

REPLIK I Fria Tidningen 13 oktober skrivs att det kontroversiella järnvägsprojektet Stuttgart 21 går ut på att öka tillväxten genom att förbättra snabbtågsförbindelserna. Men det är också tänkt att hundra hektar mark i centrala Stuttgart, som i dag upptas av järnväg, istället ska bebyggas med stad. Att gräva ner tågtrafiken gör att många fler får möjlighet att bo och verka i innerstaden med allt vad det innebär, som minskad energiåtgång för transporter och uppvärmning.

Miljörörelsen har ofta en omotiverad aversion mot järnvägsprojekt. Varken Tyskland eller Sverige har problem med för mycket järnvägsutbyggnad. Problemet är vägutbyggnader. Trots allt tal om miljöbilar sker vägtransporterna nästan uteslutande med fossila bränslen. Föräldrar vill inte låta sina barn gå eller cykla till skolan på grund av den omfattande biltrafiken. Trots detta byggs biltrafiken ut ännu mer. I Tyskland har det byggts tvåtusen kilometer ny motorväg sedan 1995 enligt Wikipedia.

Kombinationen av tätare stadsbyggande, mer järnväg och mer cykling är det enda sättet att minska problemen med massbilism. Stuttgart 21 är ett modernt projekt och det behövs mer sånt, inte mindre.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu