Hög tid för en ny syn på graffiti | Fria.Nu

Debatt


Tobias Barenthin Lindblad
Fria.Nu

Hög tid för en ny syn på graffiti

Kjell Hultman, den person som mer än någon annan präglat den svenska debatten om graffiti, dömdes nyligen till fängelse för mutbrott. Domen utgör ett lysande tillfälle att ompröva synen på graffiti som enbart skadegörelse, skriver Tobias Barenthin Lindblad och Jacob Kimvall. I dag lämnar de in en ansökan till Stockholms stadsantikvarie om att kulturskydda delar av stadens graffitiarv.

I slutet av december 2006 dömdes Kjell Hultman, tidigare trygghetsansvarig på SL, till ett och ett halv års fängelse för grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott, då han tagit emot gåvor till ett värde av flera hundratusen kronor från bevakningsföretaget Falck Security, i dag G4Security.

Hultman har mer än någon annan präglat den svenska debatten kring graffiti. Hans recept på “problemen' stavades repression. På alla plan och med alla medel skulle graffiti, laglig såväl som olaglig, bekämpas. Hultman jobbade för skärpt lagstiftning och större resurser till borttagning och övervakning. Samtidigt bekämpade han alla som ville jobba med graffiti inom lagens råmärken.

Bland annat uppvaktade han 1998 Kulturhuvudstadsårets kansli för att protestera mot att deras program innehöll graffiti. Det lyckades inte den gången. Men vid flera andra tillfällen lyckades han stoppa liknande arrangemang, bland annat genom en mycket framgångsrik opinionsbildning i massmedia. Sammantaget har hans verksamhet resulterat i en polarisering av debatten där den som försöker nyansera bilden av graffiti per automatik misstänks försvara skadegörelse.

Fängelsedomen mot Hultman innebär en unik möjlighet att bryta denna polarisering. Det nya läget innebär att vi idag lämnar in en ansökan till Stockholms Stadsmuseum om att vissa, kulturhistoriskt värdefulla, graffitimålningar bör bevaras för framtiden.

Vi har valt fyra målningar, som alla är välkända och som intimt sammankopplas till den plats där de finns. I takt med att allt fler graffitimålningar tas bort, också lagligt utförda, är det viktigt att bevara några för eftervärlden.

De utvalda målningarna, som varit viktiga inspirationskällor för generationer av ungdomar, finns i Spånga, Rågsved och vid Roslagstull och representerar tidsepoken mellan åren 1989 och 1994. Dessa målningar är Fascinate av Circle och Tariq, Highway av SHOF, Red Dragon av Disey och Ziggy, samt Midsummer Madness av Akay och Spade.

Dessa ansökningar får inte uppfattas som någon provokation. De är seriösa förslag som syftar till att bevara en del av stockholmarnas gemensamma kulturarv inför framtiden. Stora oersättliga kulturella värden har redan gått förlorade.

Fakta: 

Läs Jacob Kimvalls artiklar om målningarna Highway och Midsummer madness samt ansökan till Stadsanti

Praktverk i stadens gränstrakter
Vägen till Highway "89.
Kimvall och Barenthin Lindblads ansökan till Stadsantikvarien

Läs Jacob Kimvalls artiklar om målningarna Highway och Midsummer madness samt ansökan till Stadsanti
<a href="http://www.stockholmsfria.nu/artikel/8374">Praktverk i stadens gränstrakter</a>
<a href="http://www.stockholmsfria.nu/artikel/8495">Vägen till Highway "89.</a>
<a href="http://www.stockholmsfria.nu/graf-stadsantikvarie.doc"> Kimvall och Barenthin Lindblads ansökan till Stadsantikvarien</a>

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2019 Fria.Nu