Begreppet sexism har blivit kvinnoförtryck | Fria.Nu

Debatt


Xenu Cronström
Fria.Nu

Begreppet sexism har blivit kvinnoförtryck

Tjejer blir förmanade att de måste vara fina flickor och inte bete sig som pojkarna, för om de gör det så är det ju
sexister, skriver Xenu Cronström.

Tyvärr är det mycket vanligt i vår värld att vi människor utsätter varandra för diskriminering, fördomar etcetera. Ofta baserat på att vi delar in människor efter hudfärg/etnicitet, könstillhörighet och sexualitet.
För att kunna bekämpa ett paket av fördomar och diskriminering behöver vi kunna benämna det. Tyvärr håller just ordet sexism på att urvattnas helt. Ordet har vänts till sin motsats, till ett redskap för att trycka ner tjejer i stället för att freda dem från att bli nedtryckta.
Det är självklart för så gott som alla svenskar att orden 'rasism' och 'homofobi' har samma innebörd. Kategorism, om man så vill. Även om detaljerna skiljer sig så handlar det i grunden om samma typ av diskriminering och fördomar. Bara det att det i ena fallet riktar sig mot personer av en eller annan hudfärg eller etnicitet, och i andra fallet riktar sig mot homosexuella.

För de som använder begreppen islamofobi, misogyni och parafobi är det lika självklart att dessa ord har samma innebörd. I dessa fall riktat mot muslimer, mot kvinnor, respektive mot sexuella minoriteter.
Ordet 'sexism' däremot, det används allt oftare som om det betydde 'sexigt' eller 'sexuellt'. Då inte som ett positivt värdeomdöme, utan som ett moraliserande. Om någon kan tänkas finna en viss bild sexig, då är bilden sexistisk. På svenska är det lätt att få för sig att det ska vara så, eftersom ordet 'sex' har just den betydelsen. På engelska betyder dock ordet 'sex' även 'kön', och används ofta i helt ickesexuella sammanhang.

Resultatet av denna svenska felöversättning blir en total härdsmälta. Resultatet blir att antingen så tycker man att det är helt okej med sexism, och då kanske även verklig sexism. Eller så tycker man att sexualitet som sådant är per definition kvinnoförtryckande. Att sexighet aldrig under några omständigheter kan vara acceptabelt, utan alltid är kvinnoförnedrande per definition.
I båda alternativen har ordet 'sexism' då blivit ett verktyg för förtryck. Ett verktyg för att försvara övergrepp, respektive ett verktyg för att förmana unga kvinnor att de måste vara fina flickor som håller händerna på täcket och aldrig är utagerande eller provokativa.
Inte nog med att man behåller den urgamla, i ordets verkliga betydelse sexistiska, regeln att det bara är killar som får göra sånt. Inte nog med att man upprätthåller ett urgammalt kvinnoförtryck. Man gör det dessutom i jämställdhetens namn.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu