Rädda regnskogen så räddar du världen | Fria.Nu

Debatt


Fabian Lundholm OCH Björn Ingelson
Fria Tidningen

Rädda regnskogen så räddar du världen

Regnskogen är hotad. Skogen huggs ner för att ge plats åt odlingar. Om regn-skogen dör så hotas hela världens miljö. Nu måste den globala ekonomin förändras innan det är för sent, menar Fabian Lundholm och Björn Ingelson.

I flera decennier har kapitalistiska företag utnyttjat regnskogen för att få rikedomar i sina stora fickor. Men räkenskapens dag är kommen! Det är dags att sätta stopp för dessa galenskaper. Även fast regnskogen bara täcker sju procent av världens landyta så är den hem åt långt över hälften av jordens arter. Regnskogen behövs för att man ska kunna bibehålla en stor biologisk mångfald i världen. Skövlar man regnskogen så kommer många känsliga arter att dö ut. Det kan också leda till att hela världsalltet hamnar upp och ner, vill du det?

På grund av människors skövling av regn-skogen utrotas en djurart ungefär var 15:e minut. Det innebär att upp emot 50 000 arter dör ut varje år. Detta kommer att leda till att hela det känsliga ekosystemet rubbas. Vilket i sin tur kan leda till att hela ekosystemet dör ut.

Skulle det hända så finns det en stor risk för att andra ekosystem i världen försvinner då alla ekosystem på något sätt hänger ihop med varandra. Så för att rädda världen så behöver vi rädda regnskogen. Det finns till och med några saker som du kan göra själv, till exempel åka kommunalt, cykla, plantera skog och så vidare.

Men för att få till en riktig förändring så behöver vi förändra den globala ekonomin från grunden. Det kapital som behövs för att få igång röjning av regnskogen är oftast bekostat av stora kommersiella företag och Världsbanken. De har aldrig brytt sig om miljön. Vi behöver förändra fördelningen av världens resurser då vi i västvärlden inte bara använder våra egna resurser utan också en stor andel av de fattiga ländernas resurser.

För att nämna några exempel så avverkar McDonalds regnskog för att föda upp sina slaktkor på skövlad regnskogsmark i Amazonas. Så mycket som 70 procent av hela regn-skogsskövlingen beror på boskapsuppfödningen. De använder inte bara marken till betesmark, utan även till att producera spannmål till djuren som ska ätas i väst.

Detta görs på bekostnad av den lokala matproduktionen. Vilket gör att också den lokala bonden börjar med att avverka regnskog, då han behöver mer utrymme för sina grödor. Eftersom han inte kan konkurrera på samma villkor som McDonalds, så är han nästintill tvingad att skövla skogen.

Folket i dessa områden får också mindre mat då McDonald inte bara har avverkat regnskog utan också tagit över deras normala åkermark.

När de säljer köttet till väst så får McDonalds så mycket mer kapital av köparen än om de skulle sälja det till de människor som bor vid skogens rand. Så när miljoner av dessa människor svälter, ges vegetabilisk basföda som korn och majs till nötkreatur som blir hamburgare i västvärlden.

Regnskogen är en resurs som man genom turism och forskning, kan använda otroligt många månvarv till. Men skulle man fortsätta med skövling av regnskogen så finns det en överhängande risk att det inte bara är regn-skogen som tar sist sista andetag utan hela världen, då alla ekosystem påverkar varandra. Så därför vädjar vi till alla människor på denna jord att agera, sätt press på era regeringar att handla nu innan det är för sent.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu