Det pågår ett folkmord på Sri Lanka | Fria.Nu

Debatt


Dhano Singham
Fria.Nu

Det pågår ett folkmord på Sri Lanka

I Sri lanka pågår en konflikt sedan 30 år. Det är en bortglömd konflikt. Men den har många likheter med konflikten i Gaza. Också där regnar fosforbomber över inlåst civilbefolkning, skriver Dhano Singham, som själv har en bakgrund från Sri lanka.

Varje gång jag öppnar en tidning eller ser på nyheterna ser jag elände och hemskheter som händer i världen. Oroligheterna kring Israels offensiv mot Gaza har fått oss att inse att det fortfarande finns många konflikter vi bör lösa. Hela världen har riktat ögonen mot Israel och vänt andra konflikter ryggen. Varför är det så? Är det för att konflikterna i Mellanöstern är närmare oss än konflikterna i Afrika och Asien?

Samtidigt som offensiven i Gaza påbörjades har konflikten i Sri Lanka eskalerat. En konflikt som har pågått i 30 år och nu är värre än någonsin.

Sri lanka är en ö vid Indiens sydöstra kust. Sri lankas befolkning består av två etniska grupper; singaleser, som är majoriteten på Sri Lanka och som styr landet, och tamiler som utgör cirka 18 procent av befolkningen.

Liksom Israels utövar Sri lankas regering statsterrorism mot en etniskt minoritet i landet. De senaste 30 åren har det pågått ett systematiskt folkmord på tamiler som tystats ner av den lankesiska regeringen. Den lankesiska regeringen har spridit propaganda och har fått oss här i västvärlden att dra likhetstecken mellan tamiler och den terrorstämplade gruppen LTTE, i folkmun kallade de tamilska tigrarna.

Efter 11 september började begreppet ”kriget mot terrorismen” att användas, framför allt av Bushadministrationen i USA. Man framhävde allting som svart eller vitt, antingen var man ond eller god. Detta gör att vår syn på konflikten i Sri lanka är att den lankesiska regeringen bekämpar terrorism medan de egentligen förintar den tamilska befolkningen. Det är inte ett krig mot terrorismen, det är ett rasistiskt krig mot den tamilska befolkningen. Det enda som hindrar den lankesiska regeringen från att utplåna den tamilska befolkningen är de Tamilska tigrarna, vilka är det tamilska folkets enda skydd. Precis som ANC var för den svarta befolkningen i Sydafrika och som RPF var för tutsierna i Rwanda.

De tamilska tigrarna är en gerillarörelse som terrorstämplats av bland andra USA, Indien och EU. Den enes terrorist är den andres frihetskämpe. Också ANC och deras ledare Nelson Mandela betraktades under många år som terrorister.

Jag säger inte att jag stödjer LTTE, men jag stödjer den tamilska befolkningen i Sri lanka. De har samma rätt att leva där som singaleser. De har rätt till sitt språk, sin religion och sin kultur.

Sedan januari har Sri Lankas regering inlett en offensiv mot de tamilska tigrarna. De har tagit territorium som tidigare har kontrollerats av LTTE i årtionden. I media, både i Sverige och internationellt, har Sri Lankas vinster triumferats och man har konstaterat LTTE:s nederlag. Men man går inte djupare än så, man skriver inte om de civila flyktingar som har hamnat i kläm mellan LTTE och regeringssoldater och som är isolerade från omvärlden. Man tar inte heller upp att regeringen inte tillåter transport av mat, vatten eller medicin, varken till de flyktingar som befinner sig i krigszonen eller till dem som har lyckats fly ut. Att hundratals flyktingar dör av svält är ett faktum.

Sedan januari har regeringen förstört samtliga sjukhus i tamilska områden, 3 540 tamilska flyktingar har mist sina liv, varav över 1 000 var flyktingbarn, 8 370 tamilska flyktingar har rapporteras skadade, alla tamilska skolor har förstörts och samtliga kyrkor har jämnats med marken.

De attackerar även provisoriska sjukhus som sätts upp för att hjälpa skadade flyktingar.

Lankesiska trupper sätter upp ”säkerhetszoner” dit de tvingar in flyktingar för att sedan beskjuta området med bomber. De använder sig bland annat av vitfosforbomber som förorsakar svåra brännskador samt klusterbomber. Användningen av vit fosfor mot civila är förbjuden enligt internationell lag.

Den 14–15 april utfärdades en två- dagars vapenvila, men man fortsatte beskjutningarna av dessa säkerhetszoner.

Precis som i Israel har den lankesiska regeringen förvägrat hjälporganisationer tillträde för att hjälpa de skadade flyktingarna och journalister har blivit bannlysta från krigszonerna och får inte rapportera därifrån.

Detta är skrämmande likt folkmorden i Rwanda 1994. Trots att man visste vad som pågick vägrade flera ledande länder länge att kalla det för ett folkmord. När kommer omvärlden att agera mot folkmorden i Sri Lanka, kommer man att hinna agera innan det är för sent?

Jag älskar Sverige och jag är djupt tacksam över att jag och min familj har fått möjlighet att leva här. Hade inte Sverige hjälpt oss och tagit emot oss med öppna armar hade vi nog blivit utplånade. Sverige har lyckats med något som andra länder inte har: vi lever i fred och det råder jämställdhet oavsett kön, etnicitet, hudfärg eller handikapp.

Men vi inte får nöja oss med vår egen lycka och glömma allt detta hemska som sker på en ö långt borta. Vi måste bli berörda och agera. Vi är inte bara svenska medborgare, vi är alla världsmedborgare!

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu