Star Trek-seriens egentliga ursprung | Fria.Nu
Stockholms Fria

Star Trek-seriens egentliga ursprung

Under en tid bodde Star Trek-seriens skapare Gene Roddenberry hos mediet Phyllis Schlemmer, genom vars kropp utomjordiska andevarelser förmedlade information om livet i universum.

Denna kunskap, på vilken serien bygger finns i dag sammanfattad i boken The Only Planet of Choice. Inte heller Star Wars saknar verklighetsförankring. Darth Maul är enligt zulushaman Credo Mutwa baserad på riktiga varelser som zulushamanerna har kännedom om.

Verkligheten överträffar till och med Indiana Jones-filmerna. Ett exempel är den gyllne pallen, som enligt en legend nedkallades år 1697 från himlen av häxmästaren Anotchi, som ett tecken på att Osai Tutu var den utvalde att leda de förenade Ashantustammarna.

Efter kriget 1872 mot britterna krävde deras sändebud att få sitta på den gyllne pallen som snabbt gömdes undan.

Först 1921 kom den åter i dagen vid en dikesgrävning, och numera finns den att beskåda i palatset i Kumasi.

Annons

© 2020 Fria.Nu