FN bör underordnas en ny världsorganisation | Fria.Nu

Debatt


Leif V Erixell
Fria Tidningen

FN bör underordnas en ny världsorganisation

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 stadgas det som brukar sammanfattas som ”rätten till demokrati”. Tyvärr så kan denna rätt trampas på utan att speciellt mycket händer, skriver Leif V Erixell som förordar en ny övergripande organisation.

Vi ser det i Mugabes Zimbabwe och vi har just sett det i Burma. Upproret krossas och FN står maktlöst – förtrycket fortsätter.

Varför? Alla vet det men ingen gör något radikalt åt det: FN:s säkerhetsråd och dess konstruktion med vetorätt för minst en diktatur.

Visst, det finns några få exempel när FN:s säkerhetsråd agerade med viss kraft utifrån paragraf 21: Haiti, Sierra Leone, Centralafrikanska republiken. Vi tvingas dock konstatera att det är mindre nationer och att allt detta skedde under 1990-talet då Ryssland ännu var mycket svagt och Kina höll en lägre internationell profil än i dag.

Sedan har vi allt det andra under resans gång sedan 1948: Sovjetkommunismen och dess satteliter, massakern i Srebrenica, de svältande i Nordkorea, övergreppen i Darfur med flera med flera – och nu Burma.

Burma backas upp av Kina, på samma sätt som man backar upp Sudan i Darfurkonflikten, vilket också Ryssland gör genom att bygga upp regimens flygvapen. Både Ryssland och Kina sitter i FN:s säkerhetsråd och kan således efter behag blockera alla allvarliga försök till humanisering och demokratisering av dessa länder.

Det finns de som hävdar att diktaturer som vägrar erkänna resultaten av demokratiska val kan och bör avsättas genom beslut i FN:s säkerhetsråd. Det låter verkligen som en rak och modig uppmaning – men tyvärr har den inga möjligheter att inom nuvarande system få realpolitisk effekt.

Vad vi i stället behöver är en ny världsorganisation där korrupta och diktatoriska regimer får finna sig i att stå utanför. FN kan behållas som diskussionsklubb och ”förstuga” till den nya organisation vars inträdeskrav är få men stränga: demokratiskt statsskick, en pluralistisk fri press, fria och öppna val med bevarad och skyddad valhemlighet samt fria och självständiga domstolar. Minsta tveksamhet och man sätts på en observationslista för att senare får återinträda eller kastas ut efter viss karenstid.

Den gamle hederlige FN-kramaren Hans Cornell (SR Konflikt 13/10) säger att det är inget fel på FN-stadgan utan det är länderna det är fel på, om de bara ändrar sig så…

Vi ska således vänta ut diktaturer som Kina tills de blivit demokratiska och Ryssland tills de åter blivit en pluralistisk rättstat. Till dess får vi finna oss att de leker med världssamfundet, ignorerar eller rent av spottar på de mänskliga rättigheterna och driver ett lumpet maktspel. Andra inom diplomatkåren (SR konflikt 13/10) tycker att en alternativ organisation av demokratier blir för ”konfliktatorisk” för utmanande (hu vad läskigt: att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter!).

Men det är förstås det som är poängen – att utmana de återstående diktaturerna och säga att enough is enough. Anpassa Er eller gå in i en skuggvärld där Ni inte kan hoppas på någon annan prestige än den Ni kan uppamma bland Era likar. Under tiden kommer resten av världen med dess enorma resurser att göra allt för att befria Era folk från det Ok Ni lagt på dem.

Denna nya övergripande organisation skulle kunna kallas de Demokratiernas Förenta Rättstater (DFR). Den bildar en egen ekonomisk union med förmånligare tullar internt än mot resten av de utanförstående ländernas regimer, men med rätt att teckna ekonomiska hängavtal med samma länder i utbyte mot säkrad avtalsrätt och fungerande juridiska institutioner (möjlighet att överklaga avtalsbrott i opartiska domstolar, patenträtt, fungerande immaterialrätt etcetera).

Allt officiellt utbyte vad gäller till exempel sport och kultur med regimer utanför DFR ska dock elimineras. Detta eftersom i en diktatur officiella arrangemang alltid främst syftar till att ge makten legitimitet och som dessutom alltid kan misstänkas för fusk och oegentligheter. Det så kallade östtyska ”idrottsundret” är ett typiskt exempel. Även om denna typ av fusk kommer att bli svårare att utföra i Kina – som ett kommande exempel – så är tveklöst syftet detsamma att öka regimens grandessa och även legitimitet över tid

Att däremot vara generös med att öppna ekonomiska kontaktpunkter – givetvis all vapenteknologi undantagen! – hör ihop med tanken att man dels vill undvika en utsvältning av de olyckliga folken, dels få igång en process i riktning mot en rättsstat och slutligen – men inte minst – att en etablera en syreficka av frihet inom det ekonomiska området. Med det relativa välstånd som sedan följer kommer också alltid viljan, lusten och kraven att få delta i landets styrelse; att få vara med om att utforma de spelregler inom vilka man lever och verkar.

Givetvis kommer DFR även att ha en egen freds- och frihetsstyrka som efter majoritetsbeslut kan ges mandat att ingripa där så är möjligt och konsekvenserna bedöms vara hanterbara.

Med en ny världsorganisation med den inriktning som här skissats behöver målet om en helt igenom demokratisk värld inte längre framstå som en hägring. Burmas och andra förtryckta folk skulle få ökat hopp.

Författare, redaktör och fri skribent

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

KD och alliansen brände sin chans

Några kristdemokrater ställer i Svenska dagbladet krav på att Sverige ska införa en svensk författningsdomstol. KD och alliansen som kunde ha drivit igenom en sådan förändring redan för några år sedan har redan bränt sin chans, skriver Leif V Erixell.

Fria Tidningen
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2019 Fria.Nu