Bortglömd roman får nytt liv | Fria.Nu

Recension


Litteratur
Åkern är världen
Författare: Dola de Jong
Övers: Per Holmer
Förlag: Nilsson förlag

  • Dola de Jong.
Fria Tidningen

Bortglömd roman får nytt liv

Dola de Jongs Åkern är världen är en fröjd att läsa, skriver Lukas de Veen.

Ett ungt judiskt par flyr det annalkande världskriget. På vägen ner mot Nordafrika förbarmar de sig över ett antal barn som på ett eller annat sätt flytt kriget från olika delar av Europa. De bosätter sig på en åkermark utanför Oran och det är här romanen tar sin början.

Oran är det koloniala Frankrikes litterära storstad. Härifrån härrör Thérèse Raquin, i Zolas roman med samma namn, och här utspelar sig såväl Albert Camus Pesten som Kamel Daouds Fallet Meursault som förra året rönte framgång i Sverige. Genom att förlägga verkets handling till utkanterna av staden skriver de Jong in sig i litteraturhistorien på ett mästerligt sätt. Och säkert helt ovetandes om det, när hon 1946 lät publicera romanen. Först långt senare har staden kommit att bli verkligt förknippad med litteraturen.

Det judiska flyktingparet, Art och Lies, har självmant flytt från Holland – före ockupationen av landet. De räknas därför som frivilliga turister eller jordbrukare och ses inte som flyktingar av de lokala myndigheterna. Detta tillsammans med en ständig väntan på båtarna mot tryggheten i Amerika eller Portugal utgör romanens fond.

Här påminner Åkern är världen om Marguerite Duras En fördämning mot havet. Jorden som måste brukas, ekonomin som tryter och hjälpen som aldrig kommer. Allt blir en stilla vandring i cirklar där familjerelationerna börjar skava.

Språket är bitvis nästan banalt och går ifrån att vara endera lekfullt till våldsamt impressionistiskt. Under dessa episoder är romanen en fröjd att läsa och jag tänker kanske inte helt osökt på James Joyce eller Virginia Woolfs medvetandeströmmar. Andra gånger upplever jag verket som segt eller långsamt, som att jag verkligen känner hur Aart och Lies står och stampar på sin jordplätt utanför Oran.

På senare år har det blivit vanligare att äldre författarskap lyfts fram, där John Williams Stoner kanske är främsta exemplet. Dola de Jong platsar väl bland dessa återupptäckta författare. Under sin levnad var hon visserligen framstående, inte minst som barnboksförfattare och kolumnist, men fram till för ett par år sedan var det svårt att få tag på hennes böcker, även i hemlandet Holland. På så vis är det alltid en litterär gärning när bortglömda pärlor som denna får utrymme och möjlighet att nå nya generationer läsare.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu