Göteborg blundar för nazismen | Fria.Nu
Maimuna Abdullahi

Inledare


Rasism

  • Sverige utmärker sig genom att vara det land med högsta antalet fall av dödligt rasistiskt våld i hela Västeuropa under de senaste 25 åren, skriver Maimuna Abdullahi.
Göteborgs Fria

Göteborg blundar för nazismen

Att hotet från IS och Al-Quaida utmålas som det enda existerande samtidigt som Nordfront intar Göteborgs gator utan någon som helst reaktion från politikerna är helt absurdt, skriver Maimuna Abdullahi.

Från och med den 1 januari är det Anna Carlstedt som axlar uppdraget som samordnare mot våldsbejakande extremism. På presskonferensen som hölls på Rosenbad den 20 december presenterade demokratiministern Alice-Bah Kuhnke bland annat den nya samordnaren. En av de mest konkreta förslagen som presenterades på presskonferensen var att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta över det nationella ansvaret och samordna frågan från 2018.

Utöver det så presenterades, i sedvanlig ordning, förslag om ”rapport om möjligheter och hinder”, ”bättre samarbete med civilsamhället”, ”kunskapsseminarier” och ”bättre stöd till kommunerna” med mera. I flera intervjuer efter presskonferensen har Carlstedt själv lyft, förutom sin breda erfarenhet från civilsamhället, sin roll som forskare som en av sina främsta styrkor. Det faktum att ingen journalist följt upp detta med frågor om hur hon ställer sig till att hela hennes uppdrag vilar på en skakig vetenskaplig grund, kan avhandlas i en annan inledartext inom snar framtid.

Det är svårt att inte frustreras över vilket fiasko detta uppdrag varit hittills, av precis nämnda anledning men också hur det fortsätter formuleras utifrån en mall om att det enbart finns ett bestämt hot från militanta grupper som IS eller Al-Qaida. Detta samtidigt som en behöver förhålla sig till den information från bekanta och vänner på sociala medier, sms och mailtrådar om Nordiska motståndsrörelsens närvaro i centrala delar av Göteborg såsom Korsvägen, Kungsportsplatsen, Avenyn och Centralstationen. Neo-nazistiska gruppen som markerar sin närvaro genom sina grön-svart-vita-flaggor, ägnar sig åt att sprida budskapet om bland annat vikten av vit överhöghet genom säkrad genpool och ett totalstopp av ’utomnordiskinvandring’ i sina flygbladsutdelningar mitt på dagen och så kallad gatupatrullering under natten.

Nordiska motståndsrörelsens ökade synlighet följer den ökade aktiviteten av nationalistiska och nynazistiska organisationer, deras popularitet på Internet, inklusive olika sociala nätverk i Sverige. Detta samtidigt som Sverige utmärker sig dels genom det relativt höga antalet rapporterade rasistiska attacker som inkluderar allt från vandalisering till verbalt och fysiskt våld mot synliga minoriteter, men även genom att vara det land med högsta antalet fall av dödligt rasistiskt våld i hela Västeuropa under de senaste 25 åren.

I sammanhanget är det viktigt att inse att den öppna manifestationen av nazism och rasism inte frodas i ett samhälleligt vakuum och att fortsätta benämna det som frågor om ”främlingsfientlighet” är helt absurt. Normaliseringen eller misslyckandet av en raslig renhet och vit överhöghet beror på vilka diskurser om synliga minoriteter som dominerar, samt det språk politiker väljer för att beskriva denna verklighet. Detta då det förutsätter antingen en bättre eller sämre grogrund för normaliseringen av våldet mot och spridandet av konspirationsteorierna om afrosvenskar, muslimer, judar och romer.

Den fråga som fortsätter lysa med sin frånvaro är förstås hur Göteborgs kommun ska säkra tryggheten för dess icke-vita befolkning. Hur ska vi tolka denna förtegenhet kring neonazistisk mobilisering?

ANNONS
ANNONS

© 2022 Fria.Nu