Snövit visar att Norden inte är jämställd nog | Fria.Nu
  • Snövit Hedstiernas verk An Issue Of Structure visas på Norrtälje museum fram till den 4 december.
Fria Tidningen

Snövit visar att Norden inte är jämställd nog

Hur jämställda är världens mest jämställda länder? Den frågan ställer sig konstnären Snövit Hedstierna i utställningen An issue of structure. ”Framför allt vill jag fysiskt gestalta upplevelsen av förtrycket som kvinnor möter”.

An issue of structure ger röst åt kvinnorna som vet att världens mest jämställda länder inte är jämställda nog.

– De är trötta på att vi inte har kommit längre. Att vi fortfarande måste slåss för våra rättigheter som borde vara självklara, säger konstnären Snövit Hedstierna.

Utställningen består av fem delar, eller episoder som Snövit Hedstierna själv kallar dem, och visas i Norrtälje, Helsingfors, Oslo och Reykjavik. I varje stad bygger hon upp konstruktioner som på olika sätt ska gestalta det förtryck kvinnor och transpersoner möter.

– Jag ville skapa installationer som visualiserar genusproblematiken och svårigheten med att reda ut den eller bemöta den. Jag har försökt tolka känslan kring ämnet och skapa interaktiva utställningar som bjuder in till deltagande och där lyssnandet står i centrum, säger Snövit Hedstierna.

I Oslo byggdes en skog att vandra genom av tunna långa pinnar och i Norrtälje en sluttande ramp som man måste ta sig hela vägen upp för för att kunna ta del av hela utställningen.

– Jag vill skapa öppna konstverk, med former och rum som kan tolkas som att de är under konstruktion eller demontering.

Kärnan i projektet är intervjuer med cirka 250 personer från hela Norden. Sammanställningen av de tusentals timmarna av berättelser om patriarkatet kommer också att bli ett ljudkonstverk man kan ta del av på webben.

– Det började när jag flyttade till Kanada 2012 och fick ta del av hur man där pratade om Sverige som en utopi, som världens mest jämställda land. Jag ville undersöka den bilden eftersom det var något jag själv inte alls kunde relatera till.

Det Hedstierna fann var olika globala undersökningar där Sverige och de andra nordiska länderna ständigt hamnade i topp i frågor som rösträtt, lönediskriminering och lagliga rättigheter. Men när hon grävde vidare fann hon andra rapporter som antydde att bilden inte är lika klar. Våldsutsattheten för transpersoner och kvinnor är fortfarande hög i de nordiska länderna.

Snövit Hedstierna hoppas att verket uppmärksammas och att hon får möjlighet att prata mer om det.

– Det viktiga med ämnet är att lyssna och ta tid från sitt ego för att höra de här berättelserna. Konst kan ställa fler frågor snarare än att ge svar. Politiska diskussioner handlar om konflikt, det finns ett vinnarläge och den bästa åsikten. I konst existerar inte det, jag kan inte bestämma vad besökaren ska tycka, det blir en tolkningsfråga. Det finns i konsten möjlighet för många känslor som inte passar in i ett politiskt fack. Ickepolitiskt korrekta personer som saknar genuskunskap har ofta så klockrena svar.

– I Norden och särskilt i Sverige har feminismen fått ett fokus på termer, definitioner och korrekthet som kan vara svårt att relatera till. Man tappar ofta svar som kommer från hjärtat.

An issue of Structure kommer att få uppföljningar. Snövit Hedstierna säger att hon vill utvidga projektet till fler länder.

– Jag ser det som ett livslångt projekt att ställa mig frågande till normer och system, säger Hedstierna.

Annons

Rekommenderade artiklar

Kritik av normkritiken

Normkritik har kommit att sluta handla om varken norm eller kritik i vissa fall, skriver Maria Ramnehill.

Fria Tidningen

Samla er och gör motstånd

Bokmassan

Nazisterna bör möta motstånd både i Göteborg och på större samhällsnivå, skriver Maria Ramnehill.

Fria Tidningen

Transfobi är inte humor

Medan vi skrattar åt skämt på transpersoners bekostnad fortsätter dödstalen att stiga, skriver Maria Ramnehill.

Fria Tidningen

Räds inte spoilers

Är du en sådan som tycker att upplevelsen förstörs av spoilers? Tänk igen, skriver Maria Ramnehill.

Fria Tidningen

© 2019 Fria.Nu