Klimatrabatt testas i Göteborg | Fria.Nu
Sara Karnehed

Fördjupning


Sara Karnehed
  • Regnrabatten samlar upp vatten och förhindrar att föroreningarna från parkeringen rinner ut med vattnet till det intilligande naturskyddsområdet. FOTO: PETER SVENSSON
Fria.Nu

Klimatrabatt testas i Göteborg

Skyfall ger lätt översvämningar. I Göteborg tar regnrabatten hand om föroreningar och vatten.

Runt parkeringsplatsen intill Kvibergs sportarena i Göteborg prunkar snart en ny rabatt. Det är en 700 kvadratmeter stor plantering som egentligen är ett slags reningsverk. Vattnet rinner igenom växtbädden där föroreningar fastnar och vattnet rinner vidare ner till en dräneringsledning.

Vid kraftiga regn blir rabatterna fyllda med vatten som då rinner vidare till brunnar där det filtreras och renas. Vattenflödet bromsas upp och på så sätt svämmar inte avloppsledningarna över. Kvibergs arena ligger i närheten av den ekologiskt känsliga Säveån och Natura 2000-området.

– På parkeringsplatser finns en stor koncentration av föroreningar. När de regnar löses föroreningarna upp och förs bort med dagvattnet. Nu kan vattnet renas innan det når vattendraget, säger Lina Karlsson som är projektingenjör på Kretslopp- och vatten i Göteborgs stad.

Rabatten är ett demo-projekt som startade i fjol och delvis finansieras av kommunala miljöprogramspengar. Målet är att lära sig mer om naturlig dagvattenrening. Inspirationen har hämtats från Portland som har stora problem med översvämningar. Liknande rabatter planeras nu vid Alelyckans vattenverk och vid Ryaverket i Göteborg.

– De ger både rening och fördröjning utan att ta så stor plats. Traditionellt har man använt dagvattendammar men det har man inte plats med inne i staden, säger Lina Karlsson.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Bushcraft lockar nya överlevare

I en vardag där det mesta hänger på mobiltäckning och strömförsörjning har fenomenet bushcraft blivit allt mer populärt.

– Folk gör det för att kunna ta hand om sin familj om det händer något eller för att lära sig mer om naturen, säger kursarrangören Andreas Ahlsén.

”Det finns ingen coolare plats att bo på”

Bilden av att bara oambitiösa och misslyckade personer stannar kvar på landsbygden får studenter att flytta från glesbygden, menar journalisten Kristina Ernehed. Nu har hon bestämt sig för att ändra på fördomarna.

Turism gör landsbygd urban

Starka normer om att landsbygden inte kan erbjuda en framtid möter de unga som väljer att bo kvar, visar en ny doktorsavhandling i kulturgeografi. På platser med turism skapas flera av de möjligheter som finns i en storstad.

© 2021 Fria.Nu