Ingen politisk vilja till verklig lösning på vargfrågan | Fria.Nu
Sara Falkstad

Inledare


Sara Falkstad
Fria Tidningen

Ingen politisk vilja till verklig lösning på vargfrågan

Grekland: Ett nytt projekt ska undersöka attityder till varg hos landsbygdsbor. Förslaget är ett skyddat område vid gränsen till Bulgarien och Albanien, en trakt rik på varg och björn. Organisationen som utför studien hoppas kunna identifiera var konflikterna är som störst, för att kunna koncentrera bevarandeinsatserna, som till exempel utbildning och stöd till att skydda lokalbefolkningens boskap med vakthundar och rovdjursstängsel, till de områdena.

Armenien: Trots att regeringen uppmuntrat vargjakt, finns det insatser som strävar åt andra hållet. I det konfliktdrabbade gränsområdet mot Turkiet och Georgien kopplas bevarandet av utrotningshotade arter till ett större fredsbevarande projekt, där det viktigaste är att hitta hållbar försörjning för lokalbefolkningen. Trots stor fattigdom i regionen, pekar det mesta på att det skulle gå att nå fredlig samexistens mellan varg och människa. En undersökning visar att 60 procent av de boende där tror att vargen skulle kunna bidra till ökad turism i trakten, och att det därför är viktigt att den skyddas.

Etiopien: Världens ovanligaste och utrotningshotade hunddjur, den etiopiska vargen, finns i det land som har den snabbast växande befolkningen i Afrika. Naturvårdsorganisationer i samarbete med den etiopiska regeringen försöker möta denna utmaning genom att samarbeta med bland annat bönder och skolor. Bland annat har lärare fått kompetensutveckling, människor från trakten har utbildats i att arbeta med observationer och sjukdomsförebyggande insatser och ekoturismen håller på att utvecklas.

Sverige: Regeringen tillåter licensjakt på varg för att öka acceptansen.

När jag flyttade till Värmland förstod jag att det var ”don’t mention the war” som gällde när det kom till vargen. Frågan är fruktansvärt infekterad. Nu är samtliga 24 vargar som tilldelades de värmländska jägarna i årets licensjakt skjutna. Kommer frågan bli mindre laddad nu, med vargstammen decimerad? Miljöorganisationer och regeringar världen över har förstått att hotade arter endast kan räddas genom nära samarbete med lokalbefolkningen. Arbetet är fullt av utmaningar och inte alltid understött av makthavarna, men resulterar ofta i en win-win-situation, där tjuvjägare skolas om till forskarassistenter, skogvaktare eller guider, där skolan gör ungdomar blir förändringsagenter för biologisk mångfald och där nya försörjningsmöjligheter uppstår med ekoturism och hållbar boskapshållning.

Varför är denna metod så framgångsrik? Jo, för att uppifrånperspektivet alltid framkallar allergi hos glesbygdsbor som känner sig maktlösa. I Sverige vet vi att stora rovdjur är en viktig del i vår biologiska mångfald. Vi vet att vargen är hotad. Vi vet att Sverige på grund av den pågående licensjakten riskerar att hamna i EU-domstolen och i slutändan kan komma att kosta skattebetalarna närmare 100 miljoner kronor. Vi vet också att rätt åtgärder, som rovdjursavvisande stängsel, gör att risken för skador på tamboskap blir minimal. Men denna kunskap biter inte på dem som hatar vargen. När licensjakten startade fick en jägare frågan av SVT hur det kändes att döda utrotningshotade djur. Han svarade att vargen inte var utrotningshotad, i hans mening. Vetenskapliga argument räcker inte för någon som inte tror på vetenskap. Inte så konstigt att debatten blir svår. Mer skrämmande är att det inte finns någon förändringsvilja hos makthavarna, där politisk prestige har ersatt seriösa diskussioner om biologisk mångfald.

Hotade arters möjligheter att överleva beror på om vi människor är redo att dela vårt livsrum med dem. Att den acceptansen skulle uppnås genom att döda fler djur är skrattretande och går emot all kunskap som byggts upp världen över under årtionden. Nej, acceptans och fredlig samexistens kan bara uppnås genom utbildning, delaktighet och stöd till de lokalsamhällen som berörs. Men åt detta håll syns inga ansatser i Sverige. Skyttegravarna blir djupare med varje varg som skjuts, olagligt eller lagligt. Kunskapen finns. Den politiska viljan saknas.

ANNONS

© 2021 Fria.Nu