Utbildningar blir allt mer ojämlika | Fria.Nu
Arash Hakimnia

Inledare


Arash Hakimnia
Fria Tidningen

Utbildningar blir allt mer ojämlika

Rätten till fri utbildning på samma villkor oavsett föräldrarnas klassbakgrund ersätts alltmer av en skiktad utbildning.

I måndags den 17 november uppmärksammades den internationella studentdagen med en global protestdag för rätten till fri utbildning. De försvunna studenterna i Mexico och politiska friheter för studenter världen över uppmärksammades också. Frågan är hur våra politiker uppmärksammade den dagen. Innan valförlusten hann Alliansen lägga fram förslaget att i vissa fall kunna ta ut studieavgifter även för svenska studenter. Det förslaget fanns med när den rödgröna minoritetsregeringen presenterade sin budget i oktober.

Förslaget handlar om när en högskola håller ett program eller utbyte tillsammans med en utländsk högskola som tar ut studieavgifter. Då finns rätten att ta ut en avgift, så länge avgiften tillfaller det utländska lärosätet och inte berör de delar av programmet eller kursen som är förlagd i Sverige. Exklusiva program och kurser delvis förlagda på prestigefulla universitet till höga kostnader kan mycket väl komma att bli en del av utbildningssystemet. På så vis ökar ojämlikheten i det svenska utbildningssystemet. Rätten till fri utbildning på samma villkor oavsett föräldrarnas klassbakgrund ersätts alltmer av en skiktad utbildning. Den som har resurser kan söka till program och kurser som resurssvaga studenter – läs: de flesta studenter – är utestängda från.

Redan i dag ser vi hur införandet av studieavgifter för utländska studenter ledde till ett drastiskt fall i antalet studenter från länder utanför EU. Det akademiska samarbetet mellan Sverige och länder utanför EU har drabbats. Inte bara utländska studenter förlorar på detta, utan även svenska studiekamrater och i längden vetenskap och forskning i sig. Risken är också att när vi ruckar på principen om avgiftsfri högre utbildning – först för utländska studenter, sedan för svenska studenter i utlandet – så hamnar vi på ett sluttande plan där vi snart diskuterar generella studieavgifter för all högre utbildning. Den utvecklingen har redan skett i andra EU-länder, till exempel i Storbritannien där det nu kan kosta upp till 200 000 kronor per år eller mer att studera vid landets universitet. Studenterna där har reagerat med en massiv protestvåg och även i Sverige har mindre protester genomförts mot planerna på studieavgifter.

Den förra regeringen var också inne på att öppna för att Stockholms och Uppsala universitet ska kunna omvandlas till privata stiftelser men fick inte med sig Sverigedemokraterna för att bygga majoritet för förslaget i riksdagen. Det oklara parlamentariska läget med en revanschlysten borgerlighet och ett oberäkneligt SD gör att vi inte heller kan pusta ut när det gäller detta. Framtiden för den avgiftsfria och jämlika högre utbildning Sverige en gång strävade efter ter sig allt mer oviss mot bakgrund till utvecklingen i Europa. Socialdemokratin vågar inte längre ta strid mot borgerligheten inom utbildningsområdet utan lägger sig platt av rädsla för att förlora den striden i riksdagen. Men naturligtvis hade det varit bättre att riva upp det borgerliga förslaget i hopp om en vinst i riksdagen eller åtminstone låta ansvaret för den falla på en borgerlighet som tillsammans med SD stoppar ett rödgrönt förslag. Att den rödgröna regeringen lägger blåa förslag minskar dessutom förtroendet för demokratin. Ansvaret faller tungt på den gröna utbildningsministern Gustav Fridolin som tidigare talat sig varm för högre utbildning.

Det kommer ändå blossa upp en strid om frågan. Medvetna och engagerade studenter kommer inte stillatigande acceptera att studieavgifter breder ut sig och ojämlikheten tilltar. De studentledda protester för fri utbildning och studenters rättigheter vi ser jorden runt blir nog en allt vanligare syn även här i Sverige om de rättigheterna attackeras. Student- och elevkampen kan på vissa håll handla om att ens skola inte ska sprängas upp av talibaner eller att studenter ska ha rätt att organisera sig utan att mördas och kidnappas av lokal polis och maffia. Men överallt handlar den om rätten till fri utbildning på lika villkor oavsett klass. Den rätten är hotad även här. Därför sätter jag mitt hopp till en växande studentrörelse i Sverige.

Annons

© 2018 Fria.Nu