Syrier i ett flyktingläger i Jordanien, nära den syriska gränsen. Personer som har flytt från krigsdrabbade länder är ofta traumatiserade och behöver vård.

Syriska flyktingar får vänta på psykologhjälp

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Kriget i Syrien skapar trauman som ofta blossar upp när de drabbade hamnar i trygghet. I Sverige får alla som flyr från Syrien stanna, men väntetiderna för att få psykologisk hjälp är långa och någon beredskap för att bemöta dessa människors behov finns inte.

Inrikes

Många organisationer arbetar med att ge psykologisk hjälp till människor i krigsdrabbade länder, och på plats i Syrien finns bland annat Läkare utan gränser. Gudrun Björk är psykolog och psykoterapeut vid Psykiatriska ungdomsteamet i Uddevalla och Trollhättan. Hon har arbetat med att hjälpa människor i traumatisk kris för Läkare utan gränser på Västbanken.

– Även om man inte blivit skadad fysiskt så gör krig något med själen. Får man inte hjälp så går det inte att få ordning på livet, säger hon.

När det mest akuta läget har lagt sig brukar arbetet för teamen i krigsdrabbade områden övergå i en stabiliserande behandling där man ger människor verktyg för att inte bli psykiskt sjuka, berättar Björk. Man förhör sig om personen har utvecklat typiska symptom för ett traumatiserat tillstånd.

– På många kan man pricka av hela listan med symptom och barnen drabbas dubbelt. De bevittnar människor som blir skjutna och bombade utan att kunna få stöd och trygghet av de vuxna eftersom även de är drabbade.

När människor från dessa områden kommer till Sverige har de rätt till samma vård som den som är född här och som nyanländ flykting får man information från Migrationsverket om var man kan vända sig för vårdmöjligheter. Sedan är det upp till landstinget att avgöra vad personen behöver ha för vård.

– Migrationsverket har inget ansvar för vården. Man erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning och landstinget ansvarar för all vård. Om någon kommer och säger att den mår psykiskt dåligt så förmedlar vi kontakten, säger Annie Hörnblad från Migrationsverket.

Men enligt Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare för Sveriges kommuner och landsting, SKL, finns varken resurser eller kompetens för att ta hand om dessa människors behov.

– Vi har inte så många som kan behandla den här typen av trauman och jag skulle säga att det är väldigt mycket tur och otur var man hamnar. I vissa kommuner kan det finnas beredskap och i andra inte.

Wieselgren menar att sjukvården, som redan har knappa resurser, är uppbyggd efter de behov som vi har i Sverige och saknar resurser för att hantera behoven som människor från krigsdrabbade länder har. Det handlar om politiska beslut vad ett flyktingmottagande får kosta och Wieselgren efterlyser utökad kunskap för att behandla den här typen av trauman.

– Många av dessa människor bär även på tidigare trauman som inte visar sig i krisläget men som blommar upp när man hamnar i trygghet, säger hon.

Psykologen Gudrun Björk tycker att det är viktigt att markera att hjälp finns att få men pekar samtidigt på det faktum att psykiatrin redan är överbelastad med väntetider för att få träffa en psykolog på upp till ett år. En del av arbetet med mental hälsa på plats under pågående krig handlar om att informera de drabbade om olika psykologiska tillstånd som människor i krig kan hamna i.

– Det är ett sätt att normalisera att det kan bli såhär, och att det är en normal reaktion på en onormal situation, säger hon.

Organisationen Läkare i världen har ett psykosocialt team med olika former av behandlingsmöjligheter för flyktingar i Sverige. I det teamet arbetar Christina Trapp som är pensionerad psykiater och som anser att det behövs mer kunskap på flyktingförläggningarna. Vidare efterlyser hon någon form av uppsökande verksamhet som erbjuder psykologisk hjälp.

– I dessa tillstånd är man inte riktigt kapabel att avgöra om man behöver hjälp och det är väl därför de flesta primärt inte söker själva. Det är bra att inte vänta tills människor är helt oförmögna att klara sig själva. Hjälpen borde komma tidigare, säger hon.

Fakta: 

Uppehållstillstånd till alla från Syrien:

Sedan januari 2012 har Migrationsverket valt att tillfälligt stoppa alla av- och utvisningar till Syrien. Läget anses vara så exceptionellt så att alla syrier får någon form av uppehållstillstånd. Just nu tar en asylansökan i genomsnitt fyra månader att hantera. Den största utmaningen är att hitta lägenheter att hyra ut åt de asylsökande.

Källa: Migrationsverket

Fria Tidningen