:

”Vi begränsar inte folks integritet till garderoben”

[1]
Fria Tidningen