”Regeringen har ingen politik för ensamföräldrar"

Publicerad:   •  Uppdaterad:

De sänkta ersättningsnivåerna för arbetslösa och sjukskrivna har förvärrat den ekonomiska situationen för ensamstående föräldrar. Det menar Helene Sigfridsson på organisationen Makalösa föräldrar. ”Vi har fått in rapporter om att många ensamföräldrar inte längre har råd med medicin och glasögon till sina barn. Det är ovärdigt att det här ska behöva hända i ett land som Sverige”, säger Helene Sigfridsson på Makalösa föräldrar.

Ekonomi


En rapport från Försäkringskassan i april visade tidigare i år på en dyster utveckling för ensamstående föräldrar. Den visade att andelen ensamförälderhushåll med låg inkomststandard ökat från 13 procent sedan mitten av 1990-talet till 29 procent år 2006.

Det ekonomiska raset för ensamstående föräldrar tog fart under nittiotalskrisen när flera riktade bidrag till ensamstående sänktes eller slopades. Och inget tyder på att den negativa utvecklingen har stagnerat sedan den senaste mätningen. Regeringens neddragningar på a-kassan och sjukersättningen har förvärrat den ekonomiska situationen för ensamförälderhushållen ytterligare. Det menar Helene Sigfridsson på organisationen Makalösa föräldrar.

– Regeringen har ingen politik för ensamföräldrar. Därför kommer barnfattigdomen att öka ytterligare, säger Helene Sigfridsson.

Lena Holm, generalsekretare på barnhjälpsorganisationen Majblomman, berättar att fler ensamstående föräldrar än någonsin söker ekonomiska bidrag för sina barn. I 83 procent av fallen är det ensamma mammor som söker hjälp.

– Vi ser att fler ensamföräldrar söker bidrag för att de ska ha råd med livsnödvändigheter som mat, medicin och glasögon till sina barn. I en undersökning svarade elva procent av ensamföräldrarna att de väntade med att köpa glasögon till sina barn för att de inte har pengar. Det motsvarar 23 000 barn i Sverige, säger hon.

Helene Sigfridsson på Makalösa föräldrar menar att samhället är skräddarsytt efter normen om kärnfamiljen. Nu kräver organisationen att regeringen agerar och förbättrar villkoren för barn med bara en förälder.

– Det är väldigt viktigt att regeringen inte bara löser livspusslet för kärnfamiljen utan också för ensamförälderhushållen, säger hon.

Tre riktade åtgärder som organisationen föreslår som absolut nödvändiga är att återställa bostadsbidraget till nivåerna före nittiotalskrisen, öka underhållstödet och framförallt införa barnomsorg på obekväm arbetstid.

– Det är jätteviktigt med barnomsorg på obekväm arbetstid och avgörande för att många ensamföräldrar ska kunna arbeta. Nu är 14,5 procent av alla ensamma mammor arbetslösa, säger Helene Sigfridsson.

Lars-Arne Staxäng (M) i socialförsäkringsutskottet vill inte kännas vid att regeringen skulle prioritera bort politiska åtgärder för ensamföräldrar. Han nämner det nya förslaget om utvidgad tillfällig föräldrapenning för ensamstående föräldrar som exempel.

– Det är en möjlighet för ensamstående föräldrar att låta en annan person ta ut tillfällig föräldrapenning om föräldern själv blir för sjuk för att för att ta hand om sitt barn. Det är en värdefull reform som kommer att hjälpa dem i det praktiska, säger han.

De sänkta ersättningarna för sjuka och arbetslösa kan knappast ha gynnat de ensamstående föräldrarna?

– Det är väldigt individuellt. Tanken med den nya sjukförsäkringen är att folk ska komma tillbaka så tidigt som möjligt från sin sjukdom. Lyckas rehabiliteringen blir det både ekonomiskt gynnsamt för den ensamstående föräldern och samhället.

– A-kassan ser vi som en omställningsförsäkring. Det är inte meningen att man ska ha a-kassa under en längre tid och den sänkta ersättningen kommer först efter tre månader som arbetslös.

Hur ställer ni er till att införa barnomsorg på obekväm arbetstid?

– Det är en fråga som vi tycker ska föras på kommunal nivå. Det finns otvivelaktigt många kommuner som har barnomsorg under alla tider på dygnet. Men det kunde ha varit betydligt fler.

LiseLotte Olsson (V) i socialförsäkringsutskottet berättar att oppositionspartierna ännu inte är helt eniga om hur familjepolitiken för ensamstående föräldrar ska utformas.

– Vi är inte riktigt framme där ännu. Men vi i Vänsterpartiet vill höja bostadsbidraget och underhållsstödet för ensamstående föräldrar.

Sex av tio svenska kommuner saknar barnomsorg på obekväm arbetstid. Det visar en undersökning som gjordes av TCO förra året.

Fakta: 

<h2><strong>Låg inkomststandard</strong> innebär att hushållets samlade inkomst är lägre än vad SCB beräknar går åt till boende och baskonsumtion. </h2>

Fria Tidningen