Växande italiensk protestvåg mot nedskärningar i skolan

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Som en del av ett offentligt sparpaket vill den italienska högerregeringen rationalisera bort 135 000 tjänster i den italienska skolan. Samtidigt öppnar det för privatisering av de statliga universiteten. Men studentrörelsen har mobiliserat högljudda protester i över ett halvår och de får nu oväntat stöd av president Giorgio Napolitano.

Utrikes

Efter över ett halvår av kraftiga – och ibland våldsamma – protester från studenthåll pratade Napolitano med företrädare för den italienska vänsterstudentrörelsen och uppmanade samtidigt Berlusconi- regeringen att lyssna på kritiken.

– Jag märker att det finns en vilja hos studenter och universitetsanställda att diskutera frågan och jag önskar att regeringens företrädare ska öppna för en diskussion, sa Napolitano efter ett möte med de båda grupperna i Milano förra veckan.

Bakgrunden är det kontroversiella sparpaket som den populistiska utbildningsministern Mariastella Gelmini presenterade i somras och som klubbades igenom i den italienska senaten i augusti.

Den så kallade Lag 133 består av spar- och reformåtgärder inom flera olika områden, men den del som fått mest kritik i omstruktureringspaketet gäller nedskärningar på utbildningsområdet.

Den italienska grundskolan, där man normalt sett har tre lärare närvarande i varje klassrum, ska återgå till det så kallade enlärarsystemet samtidigt som speciallärare för barn och elever med in- lärningssvårigheter mer eller mindre kommer att försvinna.

Nära 90 000 lärar- och 45 000 elevassistenttjänster ska bort inom tre år enligt sparpaketet. I första hand genom att pensionavgångar inte kommer att ersättas.

– Det är uppenbart att Italien måste komma tillrätta med de offentliga utgifterna, men det här förslaget kommer bara att försämra standarden på undervisningen. För de nyutbildade lärare som redan nu har svårt att hitta jobb kommer det bli närmast omöjligt, säger Aurea Silvestri, utexaminerad i internationella relationer från universitetet i Pisa.

Kritiken mot Gelminis paket gäller också att dekretet klubbats igenom utan att någon offentlig debatt fördes och under hösten paralyserades stora delar av utbildningssfären i hela Italien.

Den 17 oktober utropades som ”No gelmini day” när över 300 000 frustrer-ade studenter marscherade Roms gator i protest och den 30 oktober utlystes generalstrejk i landet.

Under hela hösten ockuperades föreläsningssalar på flera av de stora universiteten av missnöjda studenter, allt under parollen ‘Vi tänker inte betala er kris’.

Mariastella Gelmini tog saken med ro.

– Vi har nio miljoner studenter i Italien och de som protesterar är några tusen. Det är också bara ett fåtal fakulteter som ockuperats.

Men protesterna överlevde vintern och det har i längden blivit omöjligt att ignorera den fortsatt starka studentrörelsen. Någon offentlig reaktion efter president Napolitanos uppmaning till dialog med studentrörelsen i förra veckan har dock ännu inte kommit från regeringen.

Sparpaketet innebär också en rejäl minskning av forskningsanslag under de kommande åren.

– Vi kommer att få se en ”hjärnflykt”, eftersom unga italienska studenter som vill forska tvingas att göra det utomlands. Min bror, som är 30 år gammal, har väntat i tre år på att starta sin doktorsutbildning i historia vid universitetet i Palermo. Nu har han blivit erbjuden en obetald tjänst i Milano och med Gelmini-lagen kommer det här bli ännu vanligare, säger studenten Aurea Silvestri.

Förutom budgetsanering har Lag 133 också väckt farhågor om en framtida elitisering av det italienska utbildningsväsendet eftersom den öppnar för privata finansiärer av de statliga universiteten. Dessa ska få större möjligheter att påverka studieavgifterna för studenterna och därmed finns risken att många potentiella studenter inte kommer att ha råd att studera vid de statliga universiteten.

Mariastella Gelmini hävdar själv att konkurrensutsatta universitet är en garant för en mer meritokratisk tillsättning av tjänster vid universiteten, som lider av problem med nepotism i rekryteringssammanhang.

– Det är framför allt den ändlösa byråkratin som kostar pengar, men visst är den nuvarande tillsättningen av tjänster vid universiteten ett problem. Det behövs anställas nya unga forskare som kan säkra den akademiska framtiden, säger Aurea Silvestri.

Fakta: 

Lag 133 är en del av ett krispaket som gäller offentliga finanser för hela Italien. Den utbildningspolitiska delen klubbades igenom i senaten i augusti i fjol och innebär kraftiga nedskärningar i grundskola och på universitet med uppemot 135 000 tjänster.

Den nya lagen möjliggör också för större privat finansiering av statliga universitet och i förlängningen också privat inblandning i utformningen av till exempel studieavgifter.

Sparpaketet slår hårt mot den inhemska forskningen, där anslagen kommer att minskas rejält.

Under hösten protesterade både studenter och universitetsanställa mot den nya lagen och i flera omgångar fick universiteten stänga all undervisning, medan lärosalarna var ockuperade av studenter. Protestvågen fick namnet "l'Onda" som betyder just "vågen".

Fria Tidningen