Vi kan inte bli fria utan att någon förlorar på det


:
Fria Tidningen
[1]