:

Inga liv är sörjbara inom europeisk flyktingmottagning

[1]
Fria Tidningen