:

De friska måste stå med de sjuka

[1]
Fria Tidningen