Fördjupning

Andra klassens medborgare

Att leva utan papper i Spanien är att leva i fattigdom utan rättigheter och utan möjlighet att skaffa sig rättigheter. Man beräknar att det finns ungefär en miljon illegala invandrare. Bara i Malaga bor uppskattningsvis 26 000. Lagarna skärps hela tiden och flyktingar utvisas på löpande band. Men det finns organisationer som arbetar för att hjälpa dem.

Svår arbetssituation för papperslösa

Den svarta marknaden är stor i Andalusien. Jordbruket förser stora dela av EU med grönsaker och frukt. Turistmarknaden och därmed också prostitutionen är stor längs med kusten. En stor del av de en miljon papperslösa invandrare finns Andalusien. CGT kämpar för att de människorna ska kunna förbättra sin situation på arbetsmarknaden. Men de har stött på problem i det fackliga arbetet.

I skuggan av muren

Välkommen! Ceutas, Spaniens och EUs
flaggor hälsar dig välkommen. Men hälsningen gäller inte alla. För att hindra afrikaner att ta sig in i Europa har EU byggt ett dubbelt taggtrådsstängsel längs hela gränsen. Bygget kallas “Skammens mur'. Anders Chorell korsade gränsen mellan EU och Afrika.

'Kontakten med det biologiska vill jag inte vara utan'

- Mamma och pappa valde mellan mig och en judisk kille på sjukhuset. Den judiska killen skulle antagligen komma att bli problem. Jag berättade aldrig för mina vänner att jag var adopterad. Det kändes som att det var något hemligt som jag skulle tiga om.

Rasismen kommer hemifrån

Sara Blom är 24 år. Hon kan inte komma ihåg att hon någonsin känt sig nära sina adoptivföräldrar. Hon är uppfostrad av en tysk pappa och en mamma från Sverige. Tyskland har alltid varit ett andra hemland. Ett hemland som hon som vuxen inte själv önskar att ha anknytning till. Vissa personer i den tyska släkten har talat om för henne att man inte blandar svarta och vita raser.

Revansch för ursprungsbefolkningen

Latinamerikas indianbefolkning har under det senaste decenniet utvecklats till en viktig politisk aktör i många av regionens länder. Vad är det egentligen som har hänt och innebär etnifieringen av de latinamerikanska samhällena ett hot mot demokratin? SFT reste till Anderna för att få svar.

Revansch för ursprungsbefolkningen

Latinamerikas indianbefolkning har under det senaste decenniet utvecklats till en viktig politisk aktör i många av regionens länder. Vad är det egentligen som har hänt och innebär etnifieringen av de latinamerikanska samhällena ett hot mot demokratin? SFT reste till Anderna för att få svar.

Östersjön - ett hotat hav

Östersjön är ett kallt, grunt, ungt och saltfattigt hav. Det är artfattigt, känsligt för föroreningar och hårt belastat av utsläpp av många olika slag från ett avrinningsområde där det bor 80 miljoner människor. Östersjöns liv plågas också av luftburna föroreningar från Skandinavien, kontinenten och England.

En dag på ett döende hav

Vi lägger ut med en fiskekutter från hamnen i Gävle och far ut i Gävlebukten. Det blåser i dessa skärgårdsfattiga vatten. På däck står plasttråg, silar och ett huggverktyg som ska firas ner i vattnet och ta upp bottenprov. 'Här nere är det helt dött', säger Peter Hansson när vi kommit en bit ut.

Dags att rädda havets liv!

Östersjön är ett döende hav och vi måste rädda havet för att rädda oss själva. Med det budskapet hoppas Svenska naturskyddsföreningen, SNF, att sätta ljuset på utfiskningen i Östersjön, men också på övergödningen, miljögifterna och riskabla oljetransporter. Med hjälp av segelkuttern Sunbeam kommer SNF att besöka femton hamnar längs Ost- och Västkusten i sommar.

Sidor

© 2024 Fria.Nu