Fördjupning

Möte med Slobodan Milosevics försvarare

Den brittiske toppjuristen Steven Kay är mest känd som Slobodan Milosevics försvarsadvokat. Han är en veteran i rättsprocesser som handlar om krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. Vi träffar honom i hans hem utanför London för att prata om vart den internationella rättvisan är på väg.

La Casa del Encuentro

Utanför porten finns ingen skylt om ett kvinnohus, men Elin och Monica, som varit här förut, ringer på porttelefonen. Vi har i förväg ringt om att få vara med på den gemensamma middagen som anordnas varje onsdag kväll klockan 22. Då avslutas mötet som lesbiska kvinnor har samlats till.

Jagad i exil av Mugabe

Talent Nyhati är ett villebråd i sitt eget land, Zimbabwe. Jag träffar henne i ett skyddat hus som ligger i ett av Harares mondäna villakvarter. Huset är omgärdat av kraftiga, taggiga blommande bougainvilleahäckar.

'Så länge jämställdheten rör sig åt ett håll har vi ett problem'

Marcus Jahnke vill vidga barns handlingsutrymme. Även pojkar ska kunna välja glittriga kläder i mjuka material. Och en tuff tjej med dödskallar och dinosaurier är väl inte fel?
Utifrån sådana tankar utarbetade Marcus Jahnke sitt examensarbete. Nu är en rosa-turkos-grå barnkollektion färdig. Vi tog med oss Agnes och Viggo för en första provning.

Retorik i åtgärdernas värld

Lagar och regler har förändrats mycket genom årtiondena. Men de skrivna lagarna ger bara halva bilden, om ens det, av verkligheten. Minst lika viktigt är hur de faktiskt tillämpas av institutioner och myndigheter, den praxis som utvecklas. Praxis är svår att upptäcka genom att enbart läsa teoretiskt material. Den skapas och sprids mellan olika myndigheter och olika städer genom informella diskussioner mellan tjänstemän och politiker, genom interna förhållningsorder som är outskrivna eller i varje fall inte offentligt tillgängliga, genom de signaler som överordnade förmedlar till sina underordnade. Hur politiken presenteras och motiveras i den offentliga debatten, å andra sidan, behöver inte överensstämma vare sig med lagtexten eller med verkligheten.

Från AK-jobb till AGA

Många drabbade uppfattar försämringarna i de arbetslösas villkor som en ny och svårbegriplig utveckling. Men i själva verket finns det klara linjer och teman som återkommer i den svenska arbetsmarknadspolitikens historia.

Europas rikaste land rustar ner

För tre miljoner långtidsarbetslösa och socialbidragstagare i Tyskland har ångesten nya namn sedan nyår: Hartz IV och ALG 2. Det är namnen på de reformer som slår samman av a-kassa och socialbidrag. I höstas gick folk ut på gatorna och protesterade mot Hartz IV. Hundratusentals demonstrerade över hela Tyskland, främst i öst. I media blev demonstranterna avpolletterade som populister och missnöjesexploatörer, som försökte hindra den nödvändiga reformen.

Sidor

© 2024 Fria.Nu