Fördjupning

Bryssel under ockupation

Intervju

Det finns omkring 15 000 lobbyister i Bryssel. Exakt hur många de är vet ingen, eftersom det inom EU:s lagstiftning inte finns något som tvingar lobbyisterna att avslöja vilka de är, vad de gör, och för vems räkning de arbetar.
  Vad man dock vet är att en överväldigande majoritet av lobbyisterna arbetar för mäktiga företags intressen, och att deras verksamhet i allra högsta grad påverkar utformningen av EU:s politik.
Erik Wesselius arbetar med Corporate Europe Observatory, CEO, för att kartlägga lobbygruppernas aktiviteter och verka för transparens vad gäller deras metoder. Han menar att konsekvenserna av deras arbete ofta är allvarliga, och att den europeiska unionens enda möjligheten till demokratisk legitimitet - och därmed folklig förankring - är att reglera deras förehavanden.
SFT har träffat honom för ett samtal.

Stockholms Fria

Dragking - en lek med genusuttryck

Kvinnor som uppträder som män, på scen eller i privata sammanhang, kallas dragkings. Att vara dragking kan vara ett sätt att störa människors föreställningar om vad kön är. Det menar Anna Olovsdotter Lööv och Sara Nilsson. Båda är dragkings och uppträder med gruppen Odd Fellas som ofta för fram politiska budskap i sina shower.

Salomonöarna

Jag befann mig på Salomonöarna i de flämtande andetagen alldeles innan inbördeskriget bröt ut. Det var 2003 och de två centrala öarna Guadalcanal och Malaita hade båda, förutom en oändlig historia kantad av konflikter gällande etnicitet, landvinningar, kulturell och ekonomisk kapplöpning och dylika missförstånd bakom sig, tagit klivet mot ytterligare en inbördeskonflikt.

Bergsjöns kulturbärare hoppas slippa flytta ut

- De sparkar ut femhundra medlemmar för att tjugo andra ska komma.
Orden är Aki Kruezis. Han är 17 år och medlem i den romska kulturföreningen Svarta Safirer, som på sex år byggt upp en omfattande verksamhet för barn och ungdomar. Nu riskerar föreningen att bli av med sin lokal, när fler föreningar och en fritidsgård ska flytta in. Barnen kan ju komma till fritidsgården i stället, menar representanter från fritidsförvaltningen.
- Javisst. Men dom ska aldrig tro att en fritidsgård kan ersätta det vi gör för barnen och ungdomarna. Vi ger dem en självkänsla och identitet, vi vill visa att de kan vara stolta över att vara romer, säger Nuri Selim, ordförande i Svarta Safirer.

Tv-spelsberoende jämställs med drogberoende utan stöd i forskning

När debatten runt tv- och datorspel de senaste åren kunde ha handlat om utvecklingen av kreativa och konstnärliga spel har den istället präglats av en utdragen moraldiskussion. I det långa meningsutbyte som fortfarande äger rum mellan organisationen Fair Play och dess kritiker har internet-, tv- och datorspelsberoende behandlats i alla de stora medierna.

Historiens slut eller demokratins återvändsgränd?

I riksdagsvalet 1992 deltog 91 procent av Sveriges röstberättigade befolkning. Tio år senare hade den siffran sjunkit till 80 procent.
Forskningen är ense om att - om än inte om hur - förutsättningarna för demokratin förändras. Det intresse av förändring detta borde föranleda hos det representativa politiska systemet lyser dock med sin frånvaro.
  I tider av lågt valdeltagande talar politiska makthavare oftare om skyldigheten att rösta än om hur den politiska arenan ska vidgas för att kunna rymma fler former av deltagande.
Åsikterna må går isär när det gäller fastighetsskatt, fildelning
eller föräldraförsäkring, men vad gäller parlamentarismens förträfflighet råder närmast totalt konsensus bland riksdagens partier.
  Det är ett synsätt som enligt vissa är historielöst, enligt andra direkt farligt.

'En ny typ av social kamp träder fram'

Mellan den 19 augusti och 4 september hölls en europeisk PGA-konferens i Frankrike. Peoples Global Action, PGA, är ett nätverk av folkrörelser världen över, framför allt i Asien, Latinamerika och Europa. Regionala och globala konferenser hålls vanligen med ett par års mellanrum. Nu var det dags för den fjärde regionala europeiska konferensen.

'Jag tycker att Gud är större än homo och hetero'

Intervju

Ann-Katrin Bosbach har varit präst i Svenska kyrkan i femton år. För fem år sedan träffade hon en kvinna och blev kär. Mottagandet från kollegorna var bra, men det finns en tongivande grupp inom kyrkan som vänder sig mot att homosexuella ska få vigas i kyrkan. Under hösten tas det beslut om kyrkan ska ha en eller flera officiella ordningar av välsignelse av registrerat partnerskap.

Stockholms Fria

Kärlekspunkare med rätt att kasta första stenen

Intervju

'Denne man blöder för era synder' har någon hävdat. Och musiktidningarna vet inte om de ska hylla eller spotta på honom. Staffan Fredelius, eller pp7 gaftzeb, lämnar ingen oberörd med sitt punkiga kärleksbudskap. Sedan splitskivan med punklegenden GG Allin i början av 1990-talet, har pp7 gaftzeb levt och lärt som en sann representant för alternativ- och undergroundkulturen.
Senast utgivna LP-skivan pp7 gaftzeb kastar första stenen är ett samarbete med tjugo olika musiker. Visa, punk, calypso och electronica - ingen genre är tabubelagd när pp7 synar samhället i sömmarna:
- Vi har helt och hållet glömt bort livets viktiga värden som kärlek, omtanke och respekt.

Stockholms Fria

Statlig antirasism till attack mot glass och djurparker

Antirasistiskt arbete är ett brett område som engagerar många organisationer runtom i Sverige. Faktum är att det har varit så politiskt korrekt att arbeta mot rasism att de flesta mer eller mindre politiska organisationer har fått med antirasism i sin agenda. Det har gjort att behovet av samorganisering har vuxit samtidigt som det har blivit svårare att samordna. I dag finns det två antirasistiska paraplyorganisationer i Sverige. Det statligt finansierade Centrum mot rasism, CMR, och det mer utomparlamentariska Nätverket mot rasism, NMR, som i sin tur ingår i CMR. Detta är en kort berättelse om den statliga antirasismen och dess begränsningar.

Sidor

© 2024 Fria.Nu