Den svenska generösa flyktingpolitiken bara en myt

Det finns i dag en utbredd föreställning om att Sverige för en generös flyktingpolitik, speciellt i förhållande till andra europeiska länder. Statistiken visar dock en annan bild. 2002 fick 1 procent av de asylsökande i Sverige flyktingstatus enligt artikel 14 i Flyktingkonventionen, vilket kan jämföras med 10 procent i Danmark, 14 procent i Frankrike, 17 procent i Storbritannien och 58 procent i Kanada. Sveriges tolkning av FNs flyktingbegrepp är med andra ord synnerligen restriktiv.

© 2023 Fria.Nu