Våldet bakom notiserna

Intervju

I tre år har Kristina Edblom räknat kvinnorna som fallit offer för sina män. Som journalist granskar hon hur samhället misslyckats med att ta hand om psykiskt sjuka och våldsutsatta kvinnor.

Fria Tidningen

Vaktbolag aktivt på ockuperad mark bevakar länets sjukhus

Vaktbolaget G4S som säljer säkerhetstjänster i det ockuperade Västbanken bevakar både riksdagshuset, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset och stora delar av primärvården i Stockholms län. ”Jag vill se tydligare regler vilken hänsyn som ska tas till vad en aktör gör utomlands vid en upphandling”, säger landstingets upphandlingsförvaltare Erik Guldbrand.

Stockholms Fria

För Afghanistans demokrati

Intervju

Tron på ett demokratiskt samhälle finns hos den afghanska befolkningen trots mer än trettio års krig. Anosh Hamta, som företräder partiet Solidarity party of Afghanistan, anser att landets svarta historia kan brytas om den amerikanska ockupationen upphör.

Fria Tidningen

”Fler kameror ökar tryggheten”

Satsa på fler kameror i centrum för att öka tryggheten och lösa fler brott. Det anser Karl Berg, ordförande i Älvsjö stadsdelsnämd (FP). Men alla är inte lika övertygade om att kameraövervakning är det bästa sättet att skapa en tryggare miljö.

Stockholms Fria

SL polisanmäler Securitas

SL har polisanmält Securitas efter att externa jurister kommit fram till att Securitas överrapportering kan röra sig om bedrägeri. Erika Ullberg, trafiklandstingsråd i opposition (S), är kritisk mot SL:s beslut.

Stockholms Fria

Upptrappat våld i Kazakstan

Minst 14 personer har dött och 83 skadats som en följd av helgens sammandrabbningar mellan polis och arbetare i Kazakstan.

Fria Tidningen

Sidor

© 2022 Fria.Nu