Kropp och konst på Nationalmuséet

Bilder av symptom, missbildningar och patologiska processer ellerinstruktiva bilder hur kirurgiska ingrepp görs, har varit viktiga hjälpmedel för läkare i alla tider. Nationalmuseets brett upplagda utställning Kroppen, Konst och vetenskap visar inte bara pedagogiska vaxmodeller och preparerade kroppsdelar i formalin- eller spritburkar. Framför allt har man försökt att tillvarata den konstnärliga dimensionen hos sådana framställningar: välbehaget vid betraktandet, det som framkallar en rysning av kuslighet och den erotiska laddningen.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu