”Det handlar om värdighet”

Nya villkor på arbetsmarknaden

Att bli arbetslös innebär för många att de i längden måste söka hjälp hos socialförvaltningen. Ovärdigt, menar sociologen och författaren Lasse Ekstrand. "Medborgarlön är det enda alternativet."

Skånes Fria

”Inget egenvärde i arbetet”

Nya villkor på arbetsmarknaden

Arbetsproduktiviteten har ökat ända sedan 1930-talet. De senaste fyrtio åren har den fördubblats. Ändå fortsätter vi att arbeta som aldrig förr. "Det är inget annat än arbetsfanatism", säger sociologen Roland Paulsen.

Skånes Fria

”Vi skulle kunna dela på jobben på ett annat sätt”

Nya villkor på arbetsmarknaden

De osäkra anställningarna blir fler. A-kassans medlemstal sjunker och många blir utskrivna från sjukförsäkringen. Samtidigt ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Som sista del i vår artikelserie om de förändrade villkoren på arbetsmarknaden pratar vi med några av deltagarna på lördagens arbetskritiska forum i Malmö – alla pekar de åt samma håll – medborgarlön.

Skånes Fria

Utförsäkrad får inte ihop till middagen

Nya villkor på arbetsmarknaden

De osäkra anställningarna blir fler. A-kassans medlems­tal sjunker och många blir utskrivna från sjukförsäkringen. Samtidigt ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Den här veckan tittar vi närmare på det sista akuta skyddsnätet som för allt fler blivit den enda födkroken – år efter år.

Skånes Fria

Krav ska ge mer ekologisk mat

Förra året köpte kommuner, landsting och stat ekologiska livsmedel för omkring 1,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2011, enligt en rapport från Lantbrukarnas riksförbund LRF och Ekoweb.

Skånes Fria

”Vågkraften kommer att slå allt”

Förnybar energi

Tekniken är vid en brytpunkt. Och förhoppningarna är stora.”Vågkraft kommer konkurrera ut både vind- och solenergi”, säger Jan Sunberg, projektkoordinator för ett forskningsprojekt om vågkraft utanför västkusten.

Skånes Fria

Osäker framtid för skånsk vattenkraft

Förnybar energi

Småskaliga vattenkraftverk kan bidra till den förnybara energiproduktionen. Men nu hotas många av nedläggning. Miljötillstånd måste sökas och stora investeringar kommer att krävas. ”Det kan bli för kostsamt”, säger Bertil Trobro, vattenkraftsägare i nordöstra Skåne.

Skånes Fria

”Arbetet har blivit ett självändamål”

Utan arbete betraktar vi oss ofta som inget värda. Ändå behövs det mindre än någonsin. Det menar sociologen, författaren och arbetskritikern Roland Paulsen. I veckan besökte han Malmö.

Skånes Fria

”Detta är finanskris version 2.0”

Finanskrisen som nu skakar oss är bara en fortsättning på krisen 2008. Det beror på att orsakerna till den första krisen – en lånedriven ekonomi och höjda oljepriser – aldrig botats. Det menar Martin Saar, ordförande i föreningen Aspo Sverige, som studerar och informerar om konsekvenserna av en kraftigt minskad oljeproduktion.

Fria Tidningen

Sidor

© 2023 Fria.Nu