Fria Tidningen

Sverige ställer sig utanför nedrustningssamarbete

Sverige lämnar nedrustningssamarbetet New Agenda Coalition, NAC. Det är ett tecken på regeringens urlakade nedrustningspolitik, menar Josefine Karlsson, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

New Agenda Coalition, NAC, består av sju kärnvapenfria stater som arbetar för en internationell nedrustning av kärnvapen. Sverige var med och startade samarbetet 1998 men har nu valt att lämna. Bakgrunden ska vara att länderna har olika syn på hur arbetet ska läggas upp och att Sverige inte har fått gehör för sin linje, enligt ett uttalande från Carl Bildts pressekreterare till tidningen Omvärlden. Anna Maj Hultgård, på avdelningen för nedrustning på utrikesdepartementet, säger att NAC enbart fokuserar på nedrustning medan Sverige även försökte driva frågor om icke-spridning av kärnvapen.

Josefine Karlsson, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, håller med om att NAC inte har åstadkommit något viktigt de senaste åren.

– Men man får genomslagskraft i frågor om man visar engagemang och det har inte regeringen gjort i nedrustningsfrågor. De väljer att fokusera enbart på icke-spridning, men det kommer inte leda till mindre kärnvapen i världen, säger Josefine Karlsson.

Sverige ställde sig även utanför ett nedrustningssamarbete förra veckan när staterna inom icke-spridningsavtalet för kärnvapen (NPT) hade möte i Genève för förberedande av förhandlingar som ska hållas 2015. Sydafrika presenterade ett uttalande om att de humanitära konsekvenserna av kärnvapenanvändning är oacceptabla och inte hanterbara och att alla världens kärnvapen därmed måste elimineras. 78 stater skrev under uttalandet, men Sverige var inte en av dem.

Enligt Anna Maj Hultgård, UD, står Sverige för helheten i uttalandet, men att ställa sig bakom det skulle flytta fokus från NPT:s handlingsplan från 2010 och det initiativet måste prioriteras först, menar hon. Josefine Karlsson å sin sida menar att Sydafrikas uttalande och att så många skrev under är det största som har hänt på länge i nedrustningsfrågan och att det är pinsamt att Sverige aktivt ställer sig vid sidan om.

– De motiverar det med att uttalandet är distraherande från andra projekt, men de gör ju inga framsteg någon annanstans, säger hon.

Fakta: 

Icke-spridningsfördraget NPT

NPT står för The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons och är ett fördrag som bygger på tre grundläggande pelare: kärnvapennedrustning, icke-spridning av kärnvapen och fredlig användning av kärnenergi. Det trädde i kraft 1970 och översynsmöten hålls var femte år. Senast var 2010 och då förhandlades det fram en handlingsplan som går att läsa mer om här.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Oron växer bland barnmorskorna

Förra sommaren var den värsta någonsin för förlossningsklinikerna. I år blir det ännu värre, tror barnmorskan Lilleba Anckers.

Stockholms Fria

Vego blir norm i vården

Avdelning 24 visade vägen. Nu blir vegetarisk kost huvudalternativ inom hela slutenvården i Norra Stockholms psykiatri.

Stockholms Fria

Hårdare tag mot EU-migranter

Avhysningarna av EU-migranter tar allt brutalare former sedan Farstapolisen infört nolltolerans mot bosättningar.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu