Fria Tidningen

SSU sågar utbildningssatsningen

Regeringen saknar åtgärder för att få ner ungdomsarbetslösheten. Det menar SSU som inte tycker satsningen på 1 400 nya högskoleplatser räcker till. "Man har dragit ner 20 000 platser på universitet och högskolor bara under de senaste två åren", säger Gabriel Wikström, SSU.

”Ansvar för jobb och trygghet” heter regeringens vårproposition, som i måndags lämnades över till riksdagen. Finansminister Anders Borg hymlar inte med att de nya prognoserna ser mörkare ut än den bild som tidigare har målats upp. Bland annat skulle arbetslösheten enligt Borgs tidigare beräkningar sjunka till 6,7 procent 2014 – en siffra som han nu tvingas höja till minst 8,4 procent. Borg pekar på ungdomsarbetslösheten som det stora problemet och en av åtgärderna som presenteras för att bryta den nedåtgående sysselsättningsspiral vi befinner oss i är bland annat att satsa på utbildning. Detta genom att utlova 1 400 nya högskoleplatser. Men med tanke på det stora underskott av utbildningsplatser som regeringen hunnit skapa, menar kritiker att det behövs betydligt större insatser än så.

– Regeringen har gjort så lite under så lång tid så behoven är jättestora. Man beskriver de ytterligare platserna som en satsning men det man har gjort är att man har dragit ner 20 000 platser på universitet och högskolor bara under de senaste två åren, säger Gabriel Wikström, SSU.

Förra året hade utbildningsvolymen minskat med 11 700 helårsstudenter från föregående år, som följd av minskade medel till landets högskolor och universitet, enligt en sammanställning gjord av Universitetskanslerämbetet. Hårdast drabbat var Blekinge tekniska högskola (BTH) med 15 procents volymminskning av antal studenter i förhållande till föregående år. BTH har tvingats säga upp personal för att anpassa sig till ett minskat takbelopp och förväntas göra ytterligare neddragningar kommande år för att få finanserna att täcka sin studentvolym.

I Universitetskanslerämbetets analys står det: ”någon permanent utbyggnad av utbildningsvolymen har inte skett på flera år och är inte att vänta inom den närmaste framtiden, snarare handlar det om volymmässiga indragningar och omfördelningar av olika slag.”

– Högskoleutbildning gör att människor löper betydligt mindre risk för arbetslöshet. Under 40 minuters presskonferens lades en mening eller möjligtvis ett stycke på att tala om ungas arbetslöshet. Vi har 157 000 arbetslösa unga i dag och insatserna är ett hån om man tittar på det stora behov som finns, säger Gabriel Wikström.

SSU har själva föreslagit och fått nej till 35 000 nya högskoleplatser. Wikström menar att söktrycket är stort och att det behövs betydligt större insatser från regeringens håll för att bygga upp och skapa såväl utbildningsplatser som praktikplatser för att fylla det behov som finns. Men även om regeringen beslutar sig för att omvärdera investeringarna tror han att uppbyggnaden kommer ta tid eftersom man redan har skurit ner så mycket.

– Människor behöver jobb och ungdomar förvägras rätten att gå in i vuxenlivet. Vi har en hel generation som känner att de inte får ta plats i samhället och att politiken inte spelar någon roll.

Vårpropositionen i korthet

Reviderad prognos. Tillväxten hamnar på 2,2 procent 2014, en rejäl sänkning från den tillväxt på tre procent som regeringens prognos visade i december. Tillväxten för i år hamnar på 1,2 procent jämfört med 1,1 procent som man då spådde.

Hög arbetslöshet. Både i år och nästa år räknar man med att arbetslösheten kommer öka mer än i tidigare prognoser. 2014 uppskattas den ligga på 8,4 procent och först 2017 väntas den gå ner till 6,3 procent.

Satsning på järnvägen. En omfördelning inom infrastrukturområdet ger 700 miljoner kronor ytterligare för drift och underhåll av järnvägen i år.

Fler utbildnings- och praktikplatser. Regeringen vill utöka yrkesvux med 14 000 platser, 8 000 nya platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning och 2 800 nya platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningen åren 2013–2014.

Satsning på regional tillväxt. 40 miljoner kronor satsas på regional tillväxt 2013 och lika mycket 2014.

Femte jobbskatteavdrag. Regeringen har som ambition att lansera ett femte jobbskatteavdrag till hösten som enligt Borg hänger på hur ekonomin ser ut i augusti.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu