Skånes kommuner samlar sig mot gruv- och oljebolag | Fria.Nu
Skånes Fria

Skånes kommuner samlar sig mot gruv- och oljebolag

Kommuner måste få säga nej till gruv- och oljebolag som vill utvinna gas och mineraler ur marken. I ett upprop ställer flera skånska kommuner krav på en hårdare minerallag för att kunna stå emot intresset för gasen.

– I takt med att oljan blir svårare att hitta så kommer bolagen förfina andra tekniker. Risken är då uppenbar att fler företag vill leta efter gas här, säger Magnus Björkman (M), kommunalråd i Tomelilla, en av kommunerna som ställt sig bakom uppropet.

Alunskiffer finns i ett 40-tal kommuner i landet och är intressant för flera bolag eftersom det går att utvinna både gas och olja ur det. Men risken för att tungmetaller läcker ut i grundvattnet när skiffer krossas och risk för stora dagbrott i landskapet har oroat både boende och miljöorganisationer. I nuläget har kommunerna dock ingen vetorätt mot bolagen, något som uppropet vill ha ändring på.

– Ju fler kommuner som ställer upp desto större blir trycket på regering och riksdag. Vi talar mycket om ett ökat kommunalt självstyre och då är det ytterst märkligt om man inte kan få vetorätt på det här, säger markägaren Carl Piper, som står bakom uppropet.

Shell är ett av företagen som undersökt stora områden mark i Skåne men som lämnat området efter att inte ha hittat tillräckligt med gas. Bland annat på Österlen. Carl Piper är dock fortfarande orolig för att fler företag kommer att intressera sig för marken.

– Tyvärr så är det nog så att det är ett kortsiktigt vinstintresse som många av bolagen har och att de inte bryr sig om vad de lämnar efter sig utan bara säger tack och hej och försvinner och då står kommunerna där.

Något annat som oroar flera markägare är den teknik som används i USA för att utvinna gas ur skiffern. En teknik som har visat sig få ödesdigra konsekvenser för miljön. Tekniken som kallas för hydraulisk späckning har på flera ställen tömt befolkningens vattenreservoar.

– Det är stora mängder vatten blandat med kemikalier som trycks ner i berget för att spräcka sönder det och på så sätt komma åt gasen. Det har bland annat lett till vattenbrist i närliggande samhällen, säger Berndt Pettersson, gruvingenjör på Bergsstaten som beslutar om undersökningstillstånd i Sverige.

Han tror däremot inte att någon oro är befogad för att den tekniken är på väg till Sverige.

– Det här har lett till stora miljökatastrofer där, men metoden kommer inte att bli aktuell i Sverige, eftersom skiffern inte ligger så djupt här, säger han.

Tio kommuner runt om i landet har hittills skrivit under uppropet som vill ge kommunerna mer att säga till om i frågan. Och ännu fler har hört av sig och vill vara med berättar Carl Piper.

– Vi har fått en bred uppslutning eftersom det finns en rädsla för vad det här kan innebära. Det ska inte krävas en miljökatastrof för att politiker ska ta den här frågan på allvar, säger han.

I slutändan kommer det att vara marknadspriserna som avgör om företag kan få lönsamhet i att utvinna metaller eller gas ur svensk berggrund, tror Berndt Pettersson. Men att företagen återvänder till Österlen ser han inte som särskilt troligt.

– Shell gjorde grundliga undersökningar i området och fann att det inte fanns några intressanta mängder gas att utvinna, säger han.

Fakta: 

<h2>Läs om <a href="http://www.skanesfria.nu/artikelserie/foernybar-energi">förnybara energikällor</a>.<br><br></h2>

Annons

Rekommenderade artiklar

Polisen kritiseras för misslyckad utredning

Kriminalgåtan med de förgiftade falkarna i Kristianstads vattentorn har engagerat en hel stad. Nio månader efter familjetragedin är gåtan fortfarande olöst och kritiska röster har höjts mot att förundersökningen lades ner för snabbt.

Skånes Fria

Så schysst är din bank

En svensk bank får full pott i senaste Fair Finance Guide ­– men de flesta brister stort i hållbarhetsarbetet.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu