Skånes Fria

Utförsäkrad får inte ihop till middagen

För fem år sedan var Cecilia Hoff omfattad av Välfärdssveriges alla trygghetsförsäkringar. I dag är hon utblottad, bor inneboende hos en vän och är beroende av ekonomiskt bistånd. "De ser bara lagarna, aldrig människan", säger hon.

I höstas redovisade Försäkringskassan vad som hänt de som utförsäkrats helt det första halvåret 2010. Av de som lämnat sjukförsäkringen och inte var inskrivna hos arbetsförmedlingen var 22 procent helt utan förvärvsinkomst i slutet av året. För den utsatta gruppen återstår hjälp från anhöriga eller ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

Cecilia Hoff som bor inneboende hos en vän i Klippan är en av dem.

– Jag har 53 kronor till mat och det ska räcka till frukost, lunch och middag. Jag undrar vem det är som får ihop den menyn.

För tio år sedan var livet ett annat. Hon bodde i villa med sin familj och hade fast anställning som testtekniker på Ikea. Men 2001 drabbades hon av utmattningsdepression och kort därefter var hon med om en trafikolycka, miste sin ena son och skadade rygg, nacke och höft. Sedan dess har sammanbrotten avlöst varandra och smärtorna varit konstanta.

– Jag behöver morfin nästan dygnet runt, ändå gör det ont, säger hon.

I april 2009 omprövades hennes sjukförsäkring. Hon fick avslag med motivationen att hon bedömdes kunna jobba så länge arbetet inte var för monotont eller fysiskt. Något sådant arbete finns inte på Ikea, konstaterade arbetsgivaren – och Cecilia Hoff blev uppsagd med fem månaders lön.

– Hela mitt liv rasade ihop, när jag var sjukskriven fanns en plan för min rehabilitering med arbetsträning som kanske hade kunnat fungera, men det försvann när jag blev utförsäkrad.

Arbetslöshetsförsäkringen blev hon av med ett år tidigare när avgiften höjdes. De 340 kronorna hon skulle betala i avgift blev för mycket, säger hon.

Utan arbete, sjukförsäkring eller a-kassa återstod bara ett alternativ efter att pengarna tagit slut – socialförvaltningen.

– Jag blev av med allt. Det är svårt att orka, det är förnedrande nog att gå ner till socialen och be om pengar.

Något arbete är hon inte i närheten av att kunna ta, säger hon. Samma sak menar handläggaren på arbetsförmedlingen. Men någon ny bedömning av hennes arbetsförmåga har de inte gjort – istället har de skjutit över ansvaret på socialförvaltningen.

– De senaste fyra åren har jag bara slussats mellan myndigheter fram och tillbaka, fram och tillbaka. Nu i början av februari skrev arbetsförmedlingen ut mig och lämnade över allt ansvar för att det ska bli någon rehabilitering på socialen.

 

Många hamnar mellan stolarna

Människor som har tappat fotfästet på arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd riskerar att gå miste om stöd, hjälp och insatser från samhället på grund av otillräcklig samverkan och otydligheter i ansvarsfördelning mellan myndigheter. Jämförelser som Socialstyrelsen har gjort visar att endast i var femte kommun finns formaliserade rutiner för hur samarbetet med arbetsförmedlingen ska se ut.

Källa: Socialstyrelsens jämförelse av ekonomiskt bistånd (oktober 2012).

 

Många utan a-kassa

Från den 1 januari 2007 höjdes avgifterna till de olika a-kassorna kraftigt och från den 1 juli 2008 skedde en tydligare koppling mellan avgiften och arbetslösheten bland medlemmarna i en arbetslöshetskassa. Även det bidrog till att flera kassor blev tvungna att höja avgiften ytter­ligare. Enligt LO står i dag dubbelt så många som 2006 utan a-kassa.

 

Fler utförsäkrade med ändrade regler

Sjukförsäkringen omfattar bland annat sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension). I juli 2008 förändrades reglerna för försäkringen. Möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning (förtidspension) försvann och det blev även svårare att få fortsatt sjukersättning. Efter sex månaders sjukskrivning prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden, även om undantag får göras från den regeln. Bakgrunden till reformen var höga sjuk­skrivningstal.

Fakta: 

<h2>Under 2012 kunde Socialstyrelsen konstatera en ökning på tre procent för andelen biståndsmottagare som är beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd.<span class="bold"></span></h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hon lever på basinkomst

Nya villkor på arbetsmarknaden

Partipolitiskt är idén om medborgarlön i dvala. Men i Malmö har en folkorganiserad basinkomst startat. Eller i alla fall ett frö till det. "Vi ville inte vänta på att samhället skulle vara redo för det här", säger Anna Klara Åhrén, en av initiativtagarna.

Skånes Fria

”Det handlar om värdighet”

Nya villkor på arbetsmarknaden

Att bli arbetslös innebär för många att de i längden måste söka hjälp hos socialförvaltningen. Ovärdigt, menar sociologen och författaren Lasse Ekstrand. "Medborgarlön är det enda alternativet."

Skånes Fria

”Inget egenvärde i arbetet”

Nya villkor på arbetsmarknaden

Arbetsproduktiviteten har ökat ända sedan 1930-talet. De senaste fyrtio åren har den fördubblats. Ändå fortsätter vi att arbeta som aldrig förr. "Det är inget annat än arbetsfanatism", säger sociologen Roland Paulsen.

Skånes Fria

”Vi skulle kunna dela på jobben på ett annat sätt”

Nya villkor på arbetsmarknaden

De osäkra anställningarna blir fler. A-kassans medlemstal sjunker och många blir utskrivna från sjukförsäkringen. Samtidigt ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Som sista del i vår artikelserie om de förändrade villkoren på arbetsmarknaden pratar vi med några av deltagarna på lördagens arbetskritiska forum i Malmö – alla pekar de åt samma håll – medborgarlön.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu