Fria Tidningen

Kammarrätten: Steriliseringskravet är diskriminerande

En person som motsatt sig steriliseringskravet i samband med könskorrigering får rätt i kammarrätten. Rätten fastslår att steriliseringskravet bryter mot Europakonventionen och är diskriminerande.

– Kammarrätten anser att steriliseringskravet inte ska upprätthållas längre. Den här personen borde nu få sin ansökan om könskorrigering godkänd, säger Helen Lidö, kammarrättsassessor.

Ärendet gäller en person som ansökt om juridiskt könsbyte hos Socialstyrelsen. Men eftersom personen inte gick med på steriliseringskravet ville inte Socialstyrelsen fastställa att personen ändrat könstillhörighet. Då vände sig personen till förvaltningsrätten som fastslog att steriliseringskravet var diskriminerande. Socialstyrelsen överklagade i sin tur till kammarrätten i Stockholm, som alltså nu slår fast att steriliseringskravet bryter mot Europakonventionen och inte bör följas.

– Vi kommer inte att överklaga den här domen, utan kommer att fastställa att personen befinner sig i nytt kön utan vidare prövning, säger Göran Ewerlöf, ordförande för Socialstyrelsens Rättsliga råd.

Enligt bestämmelserna i könstillhörighetslagen, måste en person som vill genomgå en könskorrigering sterilisera sig. Men en proposition om en lagändring där steriliseringskravet lyfts bort, ligger nu på regeringens bord. Förslaget väntas börja gälla från den första juli nästa år. Fram till dess kommer kammarrättens dom att vara vägledande för Socialstyrelsen som nu säger att de inte kommer att avslå fler ansökningar.

– En ny lagstiftning är på gång och fram till dess kommer vi att rätta oss efter kammarrättens dom i det här fallet när andra personer ansöker om ändrad könstillhörighet, säger Göran Ewerlöf.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Oro för segregation och höjda hyror

Marknadsanpassade hyror ska lösa den svenska bostadsbristen och skapa fler hyresrätter, menar regeringens utredare som i veckan presenterade förslaget för regeringen. Men kritiken är omfattande. Ökad segregation och höjda hyror befaras bli konsekvenserna.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu