Fria Tidningen

Oro för segregation och höjda hyror

Marknadsanpassade hyror ska lösa den svenska bostadsbristen och skapa fler hyresrätter, menar regeringens utredare som i veckan presenterade förslaget för regeringen. Men kritiken är omfattande. Ökad segregation och höjda hyror befaras bli konsekvenserna.

Det handlar om hyresbostadsutredningen som i veckan presenterades för regeringen. Utredare Per Anders Bergendahl menar i förslaget att marknadsanpassade hyror ska ge fastighetsägare ökade incitament att investera i hyresrätter. I dag är lönsamheten för den som bygger hyresbostäder för osäker, säger han.

– Hyresmarknaden fungerar inte. För fastighetsägare har andra investeringsalternativ, som bostadsrätter, länge varit mer fördelaktiga.

På kort sikt handlar det bland annat om att bostadens läge ska få mycket större betydelse för hyran och att Hyresgästföreningens inflytande över hyressättningen i nybyggda hus helt tas bort. Men i förlängningen vill regeringens utredare se en total reformering av den svenska hyresmarknaden. Det skulle bland annat innebära att hyresvärdar själva får sätta nivån på ingångshyrorna, så kallad marknadsanpassad hyra.

– Jag föreslår fri hyressättning vad gäller nya kontrakt i framtiden. Hyresvärd och hyresgäst ska själva kunna komma överens om ingångshyran, säger Per Anders Bergendahl.

På Hyresgästföreningen är kritiken mot förslaget utbredd. Per Svenberg som är förhandlingschef, menar att utredningen vurmar för fastighetsägarna men lämnar mycket att önska när det gäller att lösa bostadsbristen. Han tror dessutom att hyrorna kommer att skjuta i höjden.

– Skulle förslaget gå igenom blir det en katastrof för hyresgästerna och en förmån för fastighetsägarna. Det blir bara en hyresspridning uppåt, där alla hyresgäster får betala mer för sitt boende och de som bor i attraktiva områden får betala betydligt mer.

Han befarar också att utredningen kan leda till ökad segregation.

– Tyvärr kan det leda till social housing, där vissa områden får härbärgera de personer som inte platsar riktigt. Det blir ett tuffare samhälle helt enkelt.

Amineh Kakabaveh (V), som sitter i riksdagens civilutskott är också starkt kritisk till förslaget.

– Det är en hemskt dålig julkapp till alla ungdomar som behöver bostad och en bra julklapp till fastighetsägarna. Utförsäljningen av allmännyttan har bidragit till att segregationen ökar och istället för att ta tag i den här problematiken vill man marknadsanpassa hyrorna, det leder bara till ökad bostadssegregation, säger hon.

Om regeringen väljer att anta förslaget om marknadshyror återstår att se. Nu ska utredningen ut på remiss och därefter följer fortsatta diskussioner. Inom alliansen verkar frågan om marknadsanpassade hyror vara komplicerad. Jessica Villhelmsson (M) i civilutskottet, är försiktigt positiv till utredningen.

– Hyrorna kan vara ett incitament för fastighetsägare att bygga mer. Men jag är inte beredd på att vi ändrar till ett sådant system över en natt och tror inte att marknadshyror är rätt väg för Sverige att gå just nu, men kanske på sikt, säger hon.

På Hyresgästföreningen, menar man att det finns andra sätt att lösa bostadsbristen och skapa fler hyresrätter. Om ränteavdrag och investeringsbidrag infördes skulle fler hyresvärdar investera i hyresrätter, säger Per Svanberg.

– Jag är övertygad om att det är en bättre väg att gå. På så sätt kommer vi en bit på vägen för att lösa bostadskrisen i Sverige.

 

Hyressättningen i dag:

En lägenhets hyra bestäms av lägenhetens bruksvärde, som ska ge en hyra som motsvarar lägenhetens och fastighetens kvalitet och standard, från hyresgästens synvinkel. Det handlar bland annat om lägenhetens storlek, antal rum, planlösning, standard, skick, utemiljö, husets läge och områdets service. Hyresgästföreningen förhandlar om hyror med privata värdar samt granskar de allmännyttiga bostadsföretagens kostnader och att intäkterna från hyrorna används på ett så bra sätt som möjligt.

Källa: Hyresgästföreningen

 

Ny hyreslag 2011:

1 januari 2011 trädde nya regler för hyressättningen i kraft. Hyran förhandlas som tidigare och bruksvärdet är fortfarande grunden för hyresnivån men det som är nytt är prövningen av hyran, då man inte längre bara ska ta hänsyn till hyressättningen för likvärdiga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag utan även för likvärdiga lägenheter i privata bostadsföretag.

Det innebär att offentligt ägda bostadsbolag har mist sin vägledande roll för hyrorna hos de privata fastighetsägarna. De kommunala bostadsbolagens roll har också förändrats, de ska nu drivas efter så kallade affärsmässiga principer i stället för som tidigare enligt en självkostnadsprincip.


Källa: Hyresgästföreningen, Hyresnämnden

 

Det nya förslaget:

• Ge uppdrag om utvidgad hyresstatistik.

• Använd sammanhängande bostadsmarknad som referensram för bruksvärde i stället för bara inom kommungränserna och betona lägets betydelse.

• Öka toleransen för hyresskillnader i hyresnämndens prövningar.

• Utvidga och förtydliga presumtionshyror (undantagsregel som innebär att nyproducerade hyresrätter undantas från bruksvärdesreglerna under tio år) och möjliggör indexreglering av dessa hyror.

• Hyresreduktion vid upprustnings- och åtgärdsföreläggande till följd av eftersatt underhåll.

Läs mer: SOU 2012:88 "Att hyra, från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler"

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu