Fria Tidningen

Utvisningen till Iran stoppades i sista stund

Den kritiserade utvisningen av iranske Siavash Rahimi stoppades i sista stund av aktivister på Arlanda. För Rahimi och hans familj grumlas glädjen av oron för ett nytt utvisningsförsök.

– Nej, det går inte att andas ut än, säger Mattias Bernhardsson från Asylrörelsen i Stockholm. Polisen kommer antagligen att försöka utvisa honom på fredag igen.

För Siavash Rahimi, som konverterat från islam till kristendom, är det förenat med livsfara att återvända till hemlandet Iran, menar Bernhardsson. Dessutom har han ett förflutet som politiskt aktiv.

– Troligtvis grips han direkt. Enligt Migrationsverket ska man ha varit politiskt ledande för att skälen ska räcka för asyl. Men det fungerar inte så i Iran. Faktum är att det i dag räcker med att ha sökt asyl i ett annat land för att fängslas i Iran som är en av världens mest brutala diktaturer, fortsätter Mattias Berhardsson.

– Det spelar ingen roll om du har varit ledande eller ens politiskt aktiv över huvud taget. Alla asylsökande som återvänder riskerar fängslande, tortyr och avrättning. Därför borde ingen utvisas till Iran.

Siavash Rahimi, som varit i Sverige sedan 2007, har fått avslag på två asylansökningar. Både den gällande politiska skäl men också den som gäller anhöriginvandring. Trots att både hans fru och hans två döttrar, 6 och 18 år gamla, har permanent uppehållstillstånd anser inte Migrationsverket att kraven för stark familjeanknytning uppnås eftersom det inte har kunnat styrkas att Rahimi har en stark relation till sina döttrar.

– Hur kan de påstå att vi inte har någon relation? Jag älskar min pappa och kan inte leva utan honom, säger 18-åriga dottern Jasmin.

– Om vi inte hade en bra kontakt skulle jag aldrig kämpa för att han ska få stanna här.

Jasmin är också orolig att hennes 6-åriga syster ska få en dålig bild av Sverige.

– Jag vill inte att hon ska få en hatkänsla för Sverige, som landet som tog hennes pappa ifrån henne. Hon är bara sex år, du vet. Det är så hon ser det.

När deportationen i fredags skulle verkställas fanns inte bara Rahimis familj på plats utan också aktivister från organisationen Aktion mot deportation som med flygblad försökte få både medpassagerare och flygplatspersonal att motsätta sig utvisningen. Polisen valde dock att stoppa avvisningen innan Rahimi gått på planet.

Rahimi är nu tillbaka på flyktingförvaret i Märsta och en ansökan om verkställighetshinder har lämnats in till Migrationsverket, dessutom kommer en överklagan till Europadomstolen att lämnas in. I övrigt vill Siavash Rahimis juridiska ombud Anuta Sjunghamn inte gå in på några detaljer.

– Som jag bedömer det har inte tillräcklig hänsyn tagits till familjesituationen. Där har jag en annan ståndpunkt än Migrationsverket. Det handlar också om barnets rätt till sin pappa. Man måste se till båda de perspektiven och inte bara ensidigt. Jag vill inte exakt gå in på hur men det är de skälen vi kommer att trycka på, säger Anuta Sjunghamn.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Fria Tidningen

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu