Inledare


László Gönczi
Fria Tidningen

Stoppa planerna på kalkbrytning

I rikspressen är kalkbrottsplanerna i och kring Ojnareskogen på Gotland måttligt uppmärksammade. Lite mer känt är planerna på Gotland, där kämpar fältbiologer, miljöaktivister, miljömedvetna politiker och vanligt folk mot en täktverksamhet om 61,7 miljoner ton kalk på cirka 170 hektar och 25 meter djupt. Vem som helst kan inse att myndigheternas tal om miljöhänsyn inte ens duger som täckmantel. Det är falskt och ohederligt att sådana ord används i sammanhanget.

Det gör inte saken bättre att det är Miljööverdomstolen som har tagit beslutet om tillstånd. Det står bland annat: ”Mark- och miljööverdomstolen lämnar Nordkalk AB tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till sökt verksamhet och beviljar Nordkalk AB dispens från artskyddsförordningen (2007:845) för de skyddade arter som påverkas inom det sökta täktområdet samt området för transportband och serviceväg.” Inte undra på. Inget överlever.

Vart har vi hamnat när ett sådant rofferi kommer att få pågå i ett naturkänsligt område med mängder av fauna, flora och själva vattenförsörjningen på Norra Gotland.

Längst vägen till tillståndet har regeringen åter visat bockfötterna under fåraklädseln. Bland annat har man undantagit området från Natura 2000 och tagit bort en förbudsregel för företag att hota skyddade arter. Genom lagom med regeländringar, en del manipulationer och SGU som agerar i dubbla roller blev det hela legaliserat. Ett intressant fenomen, som dyker upp lite då och då vid miljöprövningar, är följande. I domen står: ”De vattentäkter inom influensområdet som kan påverkas av verksamheten ska provtas regelbundet.” Härligt, vi behöver inte oroa oss för grundvattnet, det pågår ju regelbunden mätning. Sedan om det visar sig att grundvattnet är förstört vid en mätning så ska vi inte vara ledsna för att saken antagligen är irreversibelt, kanske en skada för lång tid, vi vet i alla fall om den.

Ute i fält hajkar folk för att förhindra genomförandet, för att fördröja i hopp om att en högre instans överprövar beslutet. Men det var länge sedan hela Sverige framgångsrikt hejade på trädkramarna i Kungsträdgården. Deras chanser är små. Jätten Glufs Glufs, med tillväxtkramarnas stöd har ett järnhårt grepp om samhället. Och vi som pensionssparat vill väl inget hellre än att få en rekorderlig tillväxt, eller?

Det måste gång på gång påpekas, ett miljörov av kalksten har inget med tillväxt att göra. Kalk är en ändlig resurs och brytandet är inte på något vis kretsloppsanpassat. Konsekvenserna för ¿naturen är väl beskrivna av miljöexperter men faktiskt ändå oanade i sin omfattning. Världens totala resurser minskas, och allra mest minskar Gotlands. Ingen ska försöka intala sig att några niosiffriga belopp i en bokföring, i vilken valuta den än månde vara, är en hållbar resursökning för mänskligheten.

Hoppet för Ojnareskogen måste stå till följande formulering i domen: ”Inträffar driftstörningar som kan innebära risk för skada på miljön eller på människors hälsa ska verksamheten omedelbart avbrytas och tillsynsmyndig¿heten kontaktas.” Eftersom hela projektet är en form av driftsstörning som innebär risk för människors hälsa och miljön måste projektet omedelbart stoppas.

Fakta: 

<h2>László finner sig ofta på barrikaderna vid gruvplanering; guld, uran, kalk, koppar, you name it</h2>

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu