Fria Tidningen

Bullernivån i Östersjön ska kartläggas

Nu ska ljudnivån i Östersjön och Västerhavet mätas. I två nya projekt som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten ska bullernivån utredas för att kartlägga hur ljudet påverkar fisk och däggdjurs beteenden.

Ökad fartygstrafik och fler vindkraftverk är två faktorer som har påverkat bullernivån i haven. För att kartlägga hur höga ljudnivåer det rör sig om inleds därför två projekt som ska mäta bullret i Östersjön och Västerhavet.

– Bullernivån i haven runt Sverige är ganska okänd och det behövs ett bättre underlag för att bedöma risker med för höga ljudnivåer, säger säger Bertil Håkansson, chef för Havsförvaltningsenheten på HaV.

Höga ljudnivåer kan påverka både fisk och däggdjurs naturliga beteenden och skada instinkter för bland annat jakt och parning. Projektets mål är därför att kartlägga hur de höga ljudnivåerna påverkar beteendena hos Östersjöns havslevande invånare. Sammanlagt satsas elva miljoner kronor till projektet som är en del av EU:s havsmiljödirektiv om olika åtgärder för att uppnå god miljöstatus till 2020.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu