Fria Tidningen

Remisskritik mot ansökan om slutförvar

Nu har remisstiden för SKB:s förslag om ett slutförvar av kärnbränsle gått ut. Flera instanser är kritiska och menar att förslaget är bristfälligt och bör kompletteras innan prövning.

Det var i mars förra året som kärnavfallsbolaget SKB lämnade in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Under året har förslaget granskats av olika instanser och i veckan lämnades de sista remissvaren in. Flera är kritiska till förslaget.

– Det finns allvarliga brister i det vetenskapliga underlaget och det går inte att påstå att förslaget är säkert, säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, som tillsammans med Naturskyddsföreningen har lämnat sitt yttrande i frågan.

Det är framförallt metoden för hur kärnavfallet ska förvaras som kritiseras. Tanken är att kärnavfallet ska placeras i kopparkapslar som grävs ner i urberget och som sedan ska ligga säkert förvarat i hundratusentals år. Men flera av de granskande instanserna, däribland Karlstad universitet och Uppsala universitet, menar att det finns risk för att kopparkapslarna kan komma att gå sönder redan inom loppet av tusen år. Något som skulle få betydande konsekvenser.

– Det skulle leda till utsläpp av radioaktiva ämnen som när de når ytan skapar en obebodd zon som inte går att vistas på, säger Johan Swahn. Han menar dessutom att förslaget inte redogör tillräckligt för alternativa sätt att förvara radioaktivt avfall, exempelvis metoden med djupa borrhål som kan minska risken för läckage av radioaktivt avfall.

Strålsäkerhetsmyndigheten kommer nu att titta närmre på remissvaren och utreda hur förslaget kan kompletteras innan prövning. Men vilka ändringar som kan bli aktuella har ännu inte diskuterats.

– Vi går igenom remissvaren för att få ett bättre underlag i frågan men vilka kompletteringar som kan bli aktuella är för tidigt att uttala sig om, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I början på november kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att lämna sitt yttrande över förslaget till miljödomstolen. Om domstolen anser att förslaget når upp till strålsäkerhets -och miljökraven rekommenderar de regeringen att ge tillstånd att bygga anläggningen. Men regeringens beslut i frågan förväntas inte komma förrän tidigast år 2015.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu