Fria Tidningen

Män dominerar i OS-toppen

IOK, Internationella olympiska kommitténs, egna jämställdhetsmål var 20 procent kvinnor bland medlemmarna till år 2004. Det har inte nåtts.

Men enligt Gunilla Lindberg, styrelseledamot i IOK, är jämställdhet en prioriterad fråga inom kommittén och flera strider på området har vunnits.

Svenska Gunilla Lindberg, tungviktare inom den internationella idrottsrörelsens maktsfär, rör sig i miljöer dominerade av män. I styrelsen för IOK sitter för närvarande 13 män och två kvinnor. Bland de 140 medlemmarna I IOK, som representerar sitt respektive lands olympiska kommitté, är fler än fyra av fem män.

– Idrotten är en del av samhället och vi arbetar på samma premisser som exempelvis företag. Det är inte jämställt i bolagsstyrelser heller, säger Gunilla Lindberg, till Fria.

Samtidigt pekar hon på att jämställdhetsarbetet sakta går framåt.

– Fram till 1980 var det förbjudet för kvinnor att vara med i IOK, nu är vi två kvinnor i styrelsen, säger hon.

Hur är det att bedriva jämställdhetsfrågor inom IOK? Hur tas det emot?

– Det är inga problem över huvudtaget. Problemet är att vi inte kommit så långt. Vi har en kommission inom IOK som jobbar med just jämställdhet, annars hade det inte sett ut som det gör i dag. Det är viktigt att det inte bara är kvinnor som är med och driver de här frågorna. För min egen del vill jag vara med och driva alla frågor.

Bland de deltagande idrottarna i sommarens OS ser siffrorna totalt sett bättre ut. 45 procent är kvinnor och omkring 55 procent män. Enligt Gunilla Lindberg är det ett aktivt jämställdhetsarbete som ligger bakom.

– Jag är väldigt stolt över att det ser ut som det gör. Rätten att utöva idrott är inte självklar för män och kvinnor i jordens alla länder. Målet är att göra den tillgänglig på lika villkor för alla, säger hon.

Enskilda idrotter i OS sticker däremot ut. Inom några grenar inom gymnastik tävlar enbart män eller enbart kvinnor. I boxning deltar enbart 12 procent kvinnor och i brottning 22 procent kvinnor.

– Boxning för kvinnor är en ny gren för London-OS, förut fanns bara herrboxning. Där måste man ta hänsyn till hur många damboxare det finns totalt sett. Det är ingen stor gren för kvinnor. Det är farligt att skicka en damboxare som inte når tillräckligt hög nivå, detsamma gäller brottningen, säger Gunilla Lindberg.

Fakta: 

<h2><a href="http://www.fria.nu/artikel/93391" target="_blank">Läs även: Så (o)jämställt är OS</a></h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så (o)jämställt är OS

Om mindre än två månader börjar sommar-OS i London. Inför tävlingarna har Fria granskat hur könsfördelningen ser ut bland både deltagare och de som sitter i OS-toppen. Trots internationella olympiska kommitténs mål på fullständig jämställdhet visar sig några sporter helt domineras av män, som får tävla i fler grenar än kvinnor. I OS-toppen lyser kvinnorna med sin frånvaro.

Fria Tidningen

Korpen satsar på damer

Gratis domarutbildning och bättre planer och matchtider för damer ska göra Korpenfotbollen mer jämställd.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu