Göteborgs Fria

Regionen positiv till singlar som mammor

På riksplanet vill alla partier utom KD och SD att ensamstående ska ha rätt till assisterad befruktning. Även i Västra Götalandsregionen är en bred majoritet för. Det visar en enkät som GFT har gjort.

I dagsläget måste personer som vill genomgå assisterad befruktning vara sambo eller gift. Sedan år 2005 får även par bestående av två kvinnor genomgå behandlingen, men till skillnad mot grannländerna Danmark och Finland, får inte ensamstående genomgå behandlingen i Sverige. Därför vänder sig ensamstående till kliniker i andra länder för att kunna få barn.

Frågan om ensamstående kvinnor ska få assisterad befruktning har varit uppe i riksdagens socialutskott varje år sedan 2007, men blivit nedröstat. Bland annat skriver Carina Hägg (S) i en motion från 2007 om det faktum att ensamstående kvinnor har möjlighet att adoptera men inte att insemineras, vilket Hägg menar utgör diskriminering av barnlösa ensamstående kvinnor.

Socialutskottet ville dock att motionerna om ensamståendes rätt till insemination skulle avslås, med hänvisning till att regeringen höll på att analysera frågan ur ett barnperspektiv.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot utskottets förslag, men eftersom Allianspartierna höll med utskottet kvarstod att ensamstående inte skulle få rätt till assisterad befruktning.

Senast frågan var uppe, 2011, hade alla partier utom SD och KD motionerat för rätten – ändå blev det nej i riksdagen.Men i slutet av februari i år gick Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna ut med att de nu vill driva igenom lagändringar.

– Förmågan att vara en bra förälder sitter inte i en persons sexuella läggning, kön eller partnerrelation. Familjer kan se ut på många olika sätt. Ensamstående föräldrar ger i dag många barn en trygg och kärleksfull uppväxt, säger Jan Björklund (FP) i ett pressmeddelande.

C, M och FP lämnade därmed Allianskollegan Kristdemokraterna ensamma tillsammans med Sverigedemokraterna om åsikten att ensamstående inte ska få assisterad befruktning.

På Aftonbladet Debatt (29/2) förklarar Göran Hägglund (KD) partiets ställningstagande: ”Alla barn har rätt till sina föräldrar. Kristdemokraterna tänker inte medverka till en lag som avskaffar barns rätt till någon av dem”.

Frågan kommer upp för beslut i socialutskottet på tisdag, den 13 mars, och om den klubbas igenom där går den sedan vidare till riksdagen. Regeringen väntas också lämna en proposition, ett lagförslag, till riksdagen.

Hur beslutet ser ut avgör i vilken utsträckning landstingen sedan kan ta egna lokala beslut.När det gäller samkönade par skiljer sig i dagsläget reglerna markant mellan olika landsting, exempelvis måste samkönade betala ett högre pris än olikkönade par på vissa håll i landet. Farhågor har väckts om ensamståendes möjligheter till assisterad befruktning också kan komma att bero på var de bor.

Bland partierna i Västra Götalands hälso- och sjukvårdsutskott vill dock alla partier utom KD att ensamstående ska ha rätt till assisterad befruktning och att det ska ske i samma omfattning och till samma pris som för samkönade och olikkönade par. Detta visar GFT:s enkät.

Ensamstående i Västra Götaland kan därför vänta sig sex inseminationsförsök genom donation, vilka kan bytas ut till IVF-försök vid behov, till kostnad av vanliga läkarbesök.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

Forskare kräver nytt klimatmål

2 eller 1,5 grader. Det kan låta lika men innebär stora skillnader när det gäller den globala uppvärmningen, visar ny forskning.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu