Stockholms Fria

Tekniska museet öppnar skräpstad

Snart får barnen en egen stad på Tekniska museet. I utställningen Skräp! som öppnar den 12 mars, kan den som vill komma och bygga ett hus i en framväxande stad av kartong.

Tillsammans med Föreningen Berglund ska Tekniska museet låta barnen bygga och fundera på hur en stad kommer till. Anne Jonsson från Berglund berättar att staden framför allt kommer att byggas i återvinningsmaterial som kartong och wellpapp, den ska att bli en installation och ett experiment i demokratisk stadsbyggnad. Idén till projektet föddes i samband med ett konstkollo i Tensta konsthall för ett par år sedan.

– Vi vill gärna ta gestaltning vidare och tänker att en byggnad är en form av gestaltning, och då provade jag om man kan skapa en fiktiv stad av pappkartonger. Det blev så lyckat att jag ville se vad som skulle hända om barn fick fylla ett helt torg eller ett stort rum med sina hus.

Samarbetet bygger på Berglunds kunskap om stora installationer, kombinerat med Tekniska museets inriktning på museipedagogik, förnybar energi och en hållbar framtid. Meningen är att alla deltagare ska vara medskapare av verket.

– Vi vill att barnen ska komma hem med känslan av att man kan förändra världen. Man ska få känna att man har gjort någonting och att man har kontroll över sitt eget liv, säger Anne Jonsson.

Personer från Berglund och museets pedagogiska personal kommer att finnas tillgängliga under hela byggtiden. Alla barn är välkomna att bygga ett eget hus eller att förbättra de som redan finns i den 500 kvadratmeter stora lokalen med start den 12 mars. Den 4 april är staden klar och då bjuds det in till vernissage. Staden står sedan kvar till den 15 april. Då blir barnen invånare, medan de vuxna får driva stadens el med hjälp av cyklar.

När skräpstaden så småningom rivs kommer den fortfarande att leva kvar på hemsidan skrapstaden.se som Berglund just håller på att skapa. Där har en illustratör fått teckna en stad där man kan gå runt, bland annat kan man besöka ett galleri där barnen har fått fotografera husen de har byggt. Det kommer också att finnas plats för barnens egna texter. Allt för för att projektet ska kunna leva vidare.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nytt ljus på samernas vikingatid

Historiska museet har spetsat sin utställning om vikingatiden med en separat del om samiskt liv. Fria Tidningen åkte dit och fick en egen visning av museets utställningsansvariga Inga Ullén och forskaren Inger Zachrisson.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu