Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

Vänsterpartiet det nya gröna?

För en tid sedan påstods det att m skulle lansera sig som det nya miljöpartiet, på motsvarande sätt som de lanserade sig som det nya arbetarpartiet. Att Sofia Arkel-sten som tidigare miljötalesperson blev partisekreterare sades vara ett led i detta. Men utöver den omflyttningen har vi inte sett mycket av m:s miljöprofilering.

Ett parti som dock verkar ha både ambitionerna och möjligheten att bli det nya gröna är vänsterpartiet. I Svt:s Västerbottensnytt utlovade Jonas Sjöstedt i onsdags ett grönare vänsterparti, som utmanar miljöpartiet som det ledande miljö- och klimatpartiet. Samma dag skrev han på DN Debatt tillsammans med Ulla Andersson en mer grön och ideologisk artikel än något av miljöpartiets språkrör har åstadkommit på många år.

I den tar de inte bara upp rena miljöfrågor utan flera andra gröna profilfrågor som miljöpartiet mer eller mindre har släppt. Skarp EU-kritik, kritik av riskkapitalbolagens profitering på skola och omsorg, trygghet för sjuka och arbetslösa, en radikal fördelningspolitik och så vidare är alla frågor som tidigare har platsat i miljöpartiet.

Men framför allt vågar de i artikeln presentera gröna lösningar inom såväl den ekonomiska som klimatkrisen. De vågar föreslå en reglering inom banksektorn med högre kapitaltäckningskrav, skatt på finansiella transaktioner, förbud mot vissa former av spekulation och inte minst både delning av storbank-erna och gynnande av nya gemensamt ägda och lokalt förankrade banker.

Och de vågar koppla ihop vår höga konsumtionsnivå, utarmandet av jordens resurser och klimatfrågan med arbetstidsfrågan och driver därför en generell arbetstidsförkortning till 30 timmars vecka. Den fråga som Gustav Fridolin i ett extremt otajmat utspel i slutet av förra året ville släppa.

När hörde ni senast ett miljöpartistiskt språkrör prata om gynnande av små, gemensamt ägda och lokalt förankrade banker eller minskad arbetstid för att minska resursuttaget ur jorden? Lägg där till att Sjöstedt vill låta medlemmarna medlems-omrösta om eventuellt deltagande i en framtida regering så tonar en allt tydligare bild fram, av v som det nya gröna.

Fakta: 

Lennart tycker att Gustav Fridolin politiskt har en hel del att lära av Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca har en del att lära av Åsa Romson.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu