Uppsala Fria

Uppsala Pride – mot normer i tiden

Vita, homosexuella festprissar med mycket pengar. Det är en gängse bild av hbtq-rörelsen som Uppsala Pride vill nyansera. Normer ska brytas i de egna leden såväl som i samhället i stort. För närvarande placeras familjen och alkoholen under en särskilt stark lupp.

Uppsala Pride går av stapeln i dagarna och vill utgöra ett alternativ till Stockholm Pride och andra stora hbtq-arrangemang där somliga grupper inom rörelsen får ett större utrymme än andra. På festivalen i Uppsala arbetar arrangörerna för att föra fram röster som annars inte gör sig hörda i pridebruset, och de ställer sig frågan om vilka normer som finns i hbtq-kretsarna. Anna Johansson är i full färd med att förbereda årets upplaga av Uppsala Pride, tycker att självgranskningen är angelägen.

– Det är viktigt att diskutera faktumet att det finns tydliga hierarkier även inom många hbtq-grupper. Vi måste bryta de normerna och visa att det finns många andra personer i den här rörelsen än vita bögar som är ute och festar. Och vi är också viktiga.

Prideorganisationen i Uppsala försöker på det hela taget att undvika maktstrukturer och förtryck. När de har möte har de ingen ordförande utan en ”mötesunderlättare”, och under festivalen serveras enbart vegansk mat av respekt för djuren. Alla är välkomna på festivalen, även yngre intressenter eftersom ingen alkohol serveras. Det annars frekventa alkoholintaget i vårt samhälle är en norm som Anna Johansson tycker borde ifrågasättas mer. Och det är en fråga som inom vissa hbtq-grupper får mer och mer uppmärksamhet. Anna Johansson är inte ensam om att uppleva att hbtq-sammanhang ofta är för tätt sammankopplade med alkohol, och att många använder sig av drickandet på ett destruktivt sätt.

– Det är allvarligt om det är sant som somliga hävdar att det är många inom just hbtq-rörelsen som fastnar i missbruk. Men det kan ju bero på att vissa inte vågar vara sig själva utan alkohol. Det finns också indikationer på att hbtq-personer överlag mår psykiskt sämre än andra och alkoholen kan vara ett sätt att hantera det.

Men frågan om alkohol är svårhanterlig inom rörelsen eftersom vissa hävdar att det inte går att få ihop olika arrangemang ekonomiskt om alkoholförsäljningen upphör. Även för Uppsala Pride är den ekonomiska biten en svår nöt att knäcka och trots den smala budgeten har festivalens arrangörer anlitat två ordningsvakter, väl medvetna om att det finns en hotbild mot dem. Utöver ordningsvakterna är de noga med att variera vem som är festivalens ansikte utåt, eftersom tidigare talespersoner som exponerats mycket i media har utsatts för hot. Anna Johansson tror att hoten uppstår till följd av rena missuppfattningar.

– En förklaring kan vara att de som hotar oss tror att vi vill att normen inte ska få finnas kvar. Att vi tycker att det är fel på folk som trivs i normen. Men det är ju tvärtom. För oss handlar det om att du är okej hur du än är. Det som blir problematiskt är när vissa normer blir dominerande och när människor som inte passar in i dessa normer blir diskriminerade.

Anna Johansson föddes för 27 år sedan i Vetlanda, är transperson och betecknar sig gärna som ”hen” (könsneutralt pronomen). I den småländska småstaden var det svårt att vara en person som kände ett behov av att ifrågasätta normer. Hen flydde tidigt därifrån och är nu aktiv inom såväl djurrätts- som hbtq-rörelsen i Uppsala. Anna Johansson uttrycker att det tog tid för henom att hitta ett sammanhang som kändes bekvämt, och är övertygad om att Uppsala Pride och liknande initiativ kan vara av avgörande betydelse för människor som känner att de inte passar in.

– Det är jätteviktigt att skapa mötesplatser där en kan lära känna personer som en kan identifiera sig med. Allra viktigast är det för ungdomar som känner sig osäkra, rädda och ensamma.

Anna Johansson använder sig inte av det slentrianmässiga ”man” utan av det könsneutrala lilla ordet ”en”. En känner si och en tänker så. Även på Uppsala Prides hemsida är könsneutraliteten på plats. Under fliken Familj som är temat för årets festival står frågan: ”Hur kan en organisera en familj?” Och det finns en del att diskutera kring familjen enligt Anna Johansson som anser att det både i samhället i stort och inom vissa hbtq-grupper är barn som står i centrum för familjebildning.

– Det finns en norm att det är fint att skaffa barn, säger hen. Och det behöver inte vara något fel i det, men det kan ändå vara intressant att ifrågasätta det. Måste det finnas ett barn i bilden för att det ska räknas som en familj? Och måste föräldrarna i så fall ha en kärleksrelation?

Uppsala Pride har under tidigare år fått kritik för att vara en vänstervriden rörelse. Men Anna Johansson känner inte igen sig i den bilden och tror och hoppas att alla oavsett politisk bakgrund känner sig välkomna på festivalen.

– Vi är inte partipolitiska drivna utan arbetar utifrån ett queerfeministiskt och antirasistiskt perspektiv. Vi känner att vi fyller ett tomrum och kompletterar andra organisationer som arbetar med hbtq-frågor.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

De lyfter lesbiskt liv på landet

Pride

Nätverket Lesbisk landsbygd lyfter med sina foton fram en sida av landsbygden som det oftast är tyst om: den queera och lesbiska.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu