Fördjupning


Gustav Eek
Fria Tidningen

Befria din post

En plats på internet där vi lämnar ut mycket av våra personliga uppgifter är när vi använder vår e-post. Fripost är en förening som bygger alternativ.

Fler och fler internetanvändare känner obehag inför den makt som stora kommersiella informationsjättar har över deras privatliv. Det går knappast att undvika att lämna ut information om sig själv, och dessa uppgifter används på sätt som användarna omöjligen kan kontrollera. Internet måste decentraliseras och kontrollen över vårt digitala liv återtas.

Men det är svårt att se en realistisk väg framåt.

För att skapa en möjlighet att ta kontroll över sitt e-postande också för dem som inte har datorer som sitt huvudsakliga intresse, grundade ett antal aktivister i Göteborg Fripost, föreningen för fri e-post. Föreningens syfte är att tillhandahålla en tillförlitlig och demokratiskt styrd e-posttjänst. Fripost bildades i november, men idén är i dagarna ett år gammal. De dryga trettio medlemmarna använder tjänsten för fullt sedan en månad tillbaka.

Fripost bygger på ideella insatser. Bara ett fåtal har kunskap och resurser nog för att driva e-postservrar, men alla medlemmar och allt deltagande är lika viktigt. En del medlemmar vill bara frigöra sin e-post, men andra arbetar aktivt med affischer, flygblad och kunskapsskapande.

Självklart behövs strukturella förändringar, men Fripost visar att det går att skapa alternativ. Teknisk infrastruktur är möjlig att bygga demokratiskt och oberoende av internets stora privata företag. Snart ser vi fler initiativ som Fripost och inom andra områden än e-post. Det är hög tid att sluta prata och börja agera.

Du hittar fripost på https://fripost.org/

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Internet nära oss

Det ter sig svindlande, ändå helt naturligt. Vi kopplar in en sladd i väggen och på några sekunder hämtar vi en hemsida från en serverhall i USA, inleder en chattkonversation med vän i Australien och beställer en t-shirt från en butik i Tokyo. Vi hinner inte dricka första koppen kaffe på morgonen innan datorn har skickat små meddelanden ett par varv runt jordklotet utan att vi har behövt röra oss längre än ett par meter i lägenheten. Men sällan ställer vi oss frågan hur denna blixtsnabba infrastruktur egentligen fungerar, inte heller på vems villkor den tar oss till näts med en svindlande hastighet. Vem är det egentligen som bestämmer över en infrastruktur som utan att blinka hoppar mellan länder; ja till och med mellan kontinenter och ibland upp genom en satellit i rymden och ned igen?

Fria Tidningen

Freedom box

Freedom box-projektets mål är att låta användare återta kontrollen över internet från stater, företag och leverantörer. Genom att samla existerande teknik i ett lättanvänt och billigt format ska detta bli verklighet.

Fria Tidningen

Nördfeministisk kraftsamling

På internet, liksom utanför, finns det grupper som samlar tjejer och jämlikhetskämpar med liknande intressen. Ur ett fri programvaruperspektiv vill jag lyfta fram några stycken, för att visa att de finns och verkar för en friare och mer jämställd fri programvaruvärld.

Fria Tidningen

En friare fri programvara

Fri programvara handlar om frihet, frihet att låta kreativiteten flöda och möjligheten att dela med sig av den. Är det i praktiken så, som många hävdar, att det inom fri programvara inte finns några jämställdhetsproblem eftersom det ligger i dess natur att vara fri? Alla med de ekonomiska och praktiska förutsättningarna har ju möjlighet att bidra till valfritt fri programvaruprojekt, alla kan vara med. Men hur ser det egentligen ut i dag?

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu