Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria Tidningen

Coop sviker sina medlemmar

Just nu rullar en reklam i teve för Coop där man lyfter fram medlemsinflytande, vilket tillsammans med omtanke om människor och miljö är det butikskedjan helst vill profilera sig med. Flera av Coops butiker innehåller ett fantastiskt utbud av ekologiska och rättvisemärkta produkter och på många andra sätt är Coop i mitt tycke ett föredöme i jämförelse med andra butikskedjor.

Men ibland tycks det värt att sätta medlemsdemokratin och den etiska policyn åt sidan. När det gäller samarbete med israeliska företag som stödjer ockupationen och bidrar till folkrättsbrott gäller uppenbarligen inte dessa principer. Genom luddiga skrivelser och innehållslösa löften försöker Coop-ledningen frångå sitt ansvar.

Det finns ett stort stöd för en bojkott av israeliska varor bland medlemmarna i landets konsumentföreningar som utgör Coops ägare, Kooperativa Förbundet KF. Det visar bland annat föreningsstämman i Väst där motioner om bojkott röstades igenom med stor majoritet. I Stockholm hade flera distrikt i förväg ställt sig bakom de bojkottmotioner som lades fram där, men resultatet på stämman blev att motionerna ansågs besvarade med hänvisning till en otydlig skrivelse som inte alls uppfyller motionernas syfte. Trots det har Coop inte plockat bort några israeliska varor i Göteborg. I Stockholm känner sig många medlemmar vilseledda.

Coop hävdar att de kan garantera att de varor som säljs i deras butiker inte kommer från ockuperad palestinsk mark, alltså från israeliska bosättningar, och de säger att en handelsbojkott inte är aktuell förrän EU, FN eller den svenska regeringen utlyser en sådan.

Det låter ju bra om man inte är så insatt i hur det fungerar i praktiken, vilket jag är övertygad om att Coops ledning är. Jag kan därför inte annat än misstänka att de medvetet vill vilseleda konsumenter och medlemmar. Hur det än är, så sviker de sina medlemmar.

Coop fortsätter nämligen att ta in varor från företag som i hög grad har verksamhet i bosättningar. Till exempel Carmel Agrexco med märken som Jaffa och Carmel. Ett företag som till 50 procent ägs av den israeliska staten och har kontor på ockuperad mark, samt SodaStream International som har sin största produktionsanläggning i en bosättning.

Först och främst är det omöjligt att avgöra om en specifik vara är producerad i en bosättning eller inte, det har fastslagits ett antal gånger bland annat av EU. Och handlar man med företag som begår folkrättsbrott och har verksamhet i bosättningarna, så stödjer man dem. Det går inte att bortförklara med att just våra apelsiner inte är odlade på en bosättning. Det är att luras.

När det gäller FN:s, EU:s och Sveriges syn på bosättningarnas folkrättsliga status råder ingen tvekan. Varor från ockuperad mark ska inte omfattas av förmånliga handelsavtal och Sveriges regering avråder svenska företag från att investera i bosättningar.

Coop borde därför omedelbart sluta handla med företag som Carmel Agrexco och SodaStream istället för att försöka komma undan genom att tala om ”varor” istället för företag.

Som så många andra företag vill Coop hävda att de inte tar politisk ställning, men det är precis det man gör när man stödjer ockupation och folkrättsbrott. Den här frågan kommer fortsätta att tas upp på konsumentföreningarnas årsstämmor och Coop kommer att få svårt att förklara sig när informationen om deras samarbetspartners blir kända.

Som konsumenter kan vi göra mycket för att sätta press på Coop, förutom att själva låta bli att köpa israeliska varor kan vi uppmana våra lokala Coophandlare att inte ta in varor från företag som stödjer ockupationen.

Fakta: 

Anna hoppas att det folkliga upproret i Tunisien nu leder till frihet och demokrati, och att vi får se fler diktaturer falla

ANNONSER

© 2023 Fria.Nu