Skånes Fria

Kulturarv Malmö är del i en process som förändrar staden

Syftet är inte att upprätta någon ”kanon för kulturarv”, skriver Bo Gentili på Malmö stadsbibliotek och hänvisar till ingressen på hemsidan för Kulturarv Malmö A-Ö. Men tänk om det sker ändå, oavsett syftet?

Gentili förklarar med stöd i Svenska akademiens ordlista att kulturarv är alla kulturella yttringar som förefaller bestående. Det är en hel del. Om våra kulturarvsinstitutioner skulle arbeta med en sådan hållning hade de haft skäppan full.

Han nämner att det trots allt är redaktionen för Kulturarv Malmö A-Ö som avgör vilka ämnen och bidrag som antas. Här finns förstås en valsituation. Vilka bidrag ska med, vilka ska inte. Vad är ”intressant”, och inte? Säkert är redaktionen generös i bedömningen. Inget tvivel om den saken. Och säkert är de flesta artiklarna läsvärda. Men likväl, en bedömning och ett val utförs.

Även om ordlistan inte säger något om värderingar skulle jag tro att det räcker med att lyfta blicken och rikta intresset mot dels den diskussion som pågått under en längre tid om kulturarvsbegreppet, dels vilka konsekvenser kulturarvisering får för de företeelser som omsluts. Jag nämnde gentrifieringsprocesser i mitt förra inlägg.

Man kan välja att bortse från att även Kulturarv Malmö A-Ö är del i en process som förändrar staden och vår syn på den. Att utse något till kulturarv är självklart inte något automatiskt dåligt eller problematiskt, men det är heller ingen kärleksfull handling i sig.

Att döma av inlägget verkar Gentili irriterad över att någon uttalat kritiska synpunkter mot Kulturarv Malmö A-Ö. Det är synd och litet oroväckande. Även i den bästa av världar tror jag inte att frånvaron av kritik skulle vara välgörande.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

Hon besjunger livet i utkanterna

I Händelsehorisonten skildras ett samhälle som på många sätt inte alls är olikt vårt, ett samhälle som har förvisat en grupp människor till Utkanterna.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu