Fria Tidningen

”Utredningen är inte vetenskapligt gjord”

Gatuprostutionen har halverats sedan förbudet av sexköp trädde i kraft. Det visar en statlig utredning om vilka effekter sexköpslagen har haft påprostitution och människohandel för sexuella ändamål. Men kritiker menar att utredningen är partisk och vetenskapligt felaktig.

I början av juli presenterade regeringen utredningen om vilken effekt förbudet mot köp av sexuella tjänster har haft sedan den trädde ikraft för tio år sedan. Utredningen visar bland annat att gatuprostitutionen har halverats och att prostitutionen generellt sett, i Sverige, inte har ökat till skillnad från Norge och Danmark. Justitiekansler Anna Skarhed, som har gjort utredningen, menar att lagen har haft effekt för bekämpandet av prostitution och människohandel för sexuella ändamål och föreslår nu att fängelsestraffet för vissa grövre sexköpsbrott ska höjas från sex månader till ett år och att det inrättas ett nationellt centrum som ska leda samarbetet mot sexbrott.

Carina Hägg (S), riksdagsledamot, är positiv till vad utredningen visar.

– Jag tycker att det är bra att det nu finns en utredning som visar att sexköpslagen har effekt och flera av förslagen som lyfts fram är intressanta. Förhoppningsvis kan vi nu också sätta punkt för attackerna som har varit mot sexköpslagen, säger hon.

Men alla välkomnar inte utredningen med öppna armar. Laura Augustin, migrationsforskare, och Louise Persson, beteendevetare, kritiserar utredningen för att vara förknippad med vetenskapliga fel, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”All social forskning och utredning utgår från en metodologi, annars är det bara spekulationer. En utvärdering måste redogöra för detaljerna kring urvalet av informanterna man konsulterat. Det är omöjligt i sådana här studier att tala med alla, och därför krävs redogörelser för hur ett representativt urval gått till”, skriver de.

De lyfter ocksåupp att gatuprostitutionen har fått för stor betydelse i utredningen trots att det bara utgör en liten del av sexindustrin och att dansk statistik över antalet aktiva gatusexarbetare är felaktig, vilket man inte har tagit hänsyn till i rapporten.

Även Fredrik Federley (C), riksdagsledamot, som vill att lagen rivs upp, tycker att utredningen är diskutabel.

– Det handlar om ett beställningsjobb från regeringen och det är tydligt att utredningen säger det som var deras avsikt, att lagen ska finnas kvar. Det känns inte som att utredningen är vetenskapligt gjord och efter att utredningen släpptes så kom det snabbt kritik från forskarvärlden, säger han, och syftar på debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Men Anna Skarhed tycker inte att kritiken är befogad utan menar att regeringens direktiv, att köp av sexuella tjänster ska vara fortsatt kriminaliserat, inte ska påverka objektiviteten.

– Meningen med utredningen var inte att gå in i diskussionen om lagen är rätt eller fel utan att göra just en utredning av lagens effekter. Och när det gäller att den skulle vara vetenskapligt fel så kan jag å ena sidan säga att det inte är meningen att det ska vara en vetenskaplig avhandling utan ett betänkande. Om det är brister i själva underlaget får naturligtvis var och en bedöma men jag är inte imponerad av kritiken hittills utan tycker att den är ospecificerad, säger hon.

Vad har du annars fått för respons påutredningen?

– I övrigt har många välkomnat att det nu har gjorts en utredning och det finns även ett intresse från utlandet att läsa utredningen och se vad vi har kommit fram till. Det är upp till var och en att läsa betänkandet och göra sin slutsats.b

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu