Fria Tidningen

Sänkta krav gör miljömålen möjliga att uppnå

Regeringen menar att fler miljömål nu kan uppnås. Men kritiken lät inte vänta på sig när den nya miljömålspropositionen presenterades i veckan. En rad miljöorganisationer påpekar att målen nu kan nås endast eftersom regeringen har ändrat kriterierna.

– Regeringen monterar ner ett av världens bästa styrsystem, säger Världsnaturfondens, WWF:s, generalsekreterare Lasse Gustavsson.

År 1999 beslutade riksdagen om 16 miljömål som landet skulle uppnå år 2020. Målen handlar bland annat om att begränsa utsläpp av växthusgaser, att hålla skogar levande och att det inte ska finnas någon övergödning.

Det har länge varit känt att målen kan bli svåra att uppnå och i tisdags presenterade regeringen sin proposition Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete. Propositionen innebär förändrade bedömningsgrunder för målen, men enligt regeringen är målen fortfarande ”mycket ambitiösa – men inte formulerade på ett sätt som gör dem omöjliga att nå”. På presskonferensen sa miljöminister Andreas Carlgren att regeringen har ett starkt stöd för sin proposition, men det är en sanning med modifikation eftersom den har väckt en storm av kritik från miljöorganisationer.

– Regeringen inför nya bedömningsgrunder av miljökvalitetsmålen som innebär att alla utom fyra mål plötsligt kommer att kunna nås – utan att några miljöförbättrande åtgärder egentligen genomförts. Istället för att förändra världen förändrar man sättet att betrakta världen. Att regeringens miljöarbete är ett luftslott blir tydligare än någonsin, säger Anna Sehlin, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner, i ett pressmeddelande.

 

Förändringarna i den nya propositionen innebär bland annat att måldatumet år 2020 tas bort och att de tidigare delmålen ersätts med så kallade etappmål som kommer tas fram efter hand genom en parlamentarisk beredning. WWF menar att de tidigare delmålen var konkreta och att det lätt gick att beräkna åtgärders kostnader, medan den parlamentariska beredningen riskerar att leda till långa diskussioner som ingen vet var de landar. WWF är också kritiska till att miljömålen inte längre har något slutdatum.

– Vi har inte satt någon exakt tidpunkt, utan har en rörlig tidpunkt. Annars riskerar datumet att bli viktigare än åtgärderna, säger miljöminister Andreas Carlgrens pressekreterare Lennart Bodén.

 

Är inte det ett sätt att skjuta åtgärderna på framtiden?

– Nej, det kommer att vara tydligt vilka åtgärder som behövs. Det är inte ett sätt att skjuta fram åtgärderna.

 

Utan fastslagna mål, finns det inte en risk att den parlamentariska beredningen anpassar målen efter den aktuella ekonomiska situationen?

– Det handlar ändå alltid om prioriteringar, målen måste backas upp med åtgärder och det har regeringen gjort trots att det varit ekonomisk kris. Det handlar mer om prioriteringar och mindre om vilken typ av mål man har, säger Lennart Bodén.

 

WWF pekar på att de svenska miljömålen ses som en internationell förebild eftersom de är tydligt mätbara, och att flera andra länder nu börjar arbeta med dem. Att Sverige samtidigt monterar ner sitt system är synd, menar WWF.

– Vi har ingen anledning att skönmåla verkligheten, säger Lasse Gustavsson, WWF. Har vi övergödning så har vi det, det finns ingen anledning att låtsas som något annat. Det regeringen gör är en nedrustning av ambitionsnivån, det är ett sätt att komma undan när man inte når målen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

Forskare kräver nytt klimatmål

2 eller 1,5 grader. Det kan låta lika men innebär stora skillnader när det gäller den globala uppvärmningen, visar ny forskning.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu