Inledare


László Gönczi
Fria Tidningen

Flest vill ha flödande energi – inte kärnkraft

Nu har massmedierna svalt en pr-kupp igen! Det börjar bli tröttsamt – och  farligt. SKGS, den elintensiva basindustrins samarbetsorgan har bett Sifo göra en undersökning med frågan: "På det stora hela, vilket energislag tror du sammantaget är bäst för både jobben och klimatet?" En finurligt falsk formulerad frågställning.

”Kärnkraften är den bästa energikällan om man ser till både miljön och jobben. Det anser en fjärdedel av de tillfrågade i en ny Sifo-undersökning.” (SvD, SVT, TT) Nu kan man få för sig att det är ett stort lyft för kärnkraften, den är ju bäst! Men sol, vind och bioenergi har fått 47 procent tillsammans. Och tar man med vatten bland alternativen till kärnkraften anser 65 procent av svenskarna att dessa är bäst! Intressant är att olja och kol bara får 1 procent tillsammans då samhället fortfarande är så oljeberoende och så lite görs för att ändra på det.

De stora vinnarna i undersökningen är alltså de flödande energislagen. Svenska folket har alltså förstått de centrala problemen. Det håller inte att fortsätta med fossila bränslen om klimatet ska räddas, och faktiskt är det endast en fjärdedel som tror att kärnkraften är bäst i detta perspektiv eftersom den har så många andra nackdelar.

Visst, alla dessa siffror kommer ifrån materialet som presenterades. Och då kan man ju anse att det presenterades på ett genomskinligt och ärligt sätt. Men så enkelt är det inte i massmedievärlden. Rubriksättare, journalister, redigerare och andra har ett stort ansvar för hur data kommer att tolkas och uppfattas. SKGS är inte dummare än att de vet hur man ska inplantera sina undersökningar. De vet också hur man ska välja sina frågor för att ge denna möjlighet. De frågar inte vad som är bäst; fossilt, fusion eller flödande energikällor. Nej, de spaltar upp. (Jag kan förstå om man vill separera vattenkraften eftersom den inte längre borde byggas ut, men de andra borde självklart ha hållits samman.) Den som undrar varför det är självklart kan jämföra med presidentval i de länder där det förekommer.

Oftast räcker det inte med en valomgång för att få fram en president. Den kandidat som får flest röster har kanske bara 26 procents stöd från befolkningen. I en andra omgång blir den kanske slagen med råge.

Hur ska man kunna värja sig mot manipulation? För det första kan man direkt reagera på att det är huvudintressenten, den elintensiva industrin, som vill ha och lanserar sin undersökning. Deras plan är att ha rubbet, både kärnkraft och resten för att kunna konkurrera med suveränt låga elpriser i sin produktion.

Räkna själv är också en bra metod. Men allra viktigast, kräv av massmedierna att ta nyhetsflödet på allvar, att de analyserar själva innan de går ut med nyheter. De har alla de resurser som behövs! Frågan är om de också har viljan?

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu