Fördjupning


Ivar Andersen
Fria Tidningen

”Vi känner oss lite missförstådda”

Att hålla en hög miljöprofil är viktigt för Vattenfall. Men företaget känner sig missförstått när det anklagas för greenwashing.

Fram till 00-talets början var Vattenfall verksamt enbart på den svenska marknaden, där företagets energiproduktion kommer från ungefärligt lika delar vatten- respektive kärnkraft. Men den europeiska expansion som därefter följde innebar stora investeringar i fossila energikällor.

– I Tyskland består produktionen i dag av 50 procent kolkraft och resterande av gas, kärnkraft och vindkraft. Och i Tyskland finns en väldigt negativ opinion mot kärnkraft. I polen använder man 95 procent kolkraft och det gör att ska man expandera på andra marknader än Sverige blir det inom andra energislag. Än så länge är vi människor i en situation där efterfrågan på energi är större än det vi kan producera förnybart, säger företagets pressekreterare Karin Nilsson Malmén.

Miljö- och klimatfrågor har en framträdande roll i Vattenfall kommunikation utåt. Inför fjolårets klimattoppmöte i Köpenhamn författade företaget ett eget klimatmanifest, vilket undertecknades av en kvarts miljon människor och därefter överlämnades till FN. Kampanjen blev uppmärksammad. Och kritiserad, som ett typexempel på greenwashing.

Karin Nilsson Malmén anser dock att klimatrörelsen missförstått Vattenfalls ambitioner.

– Människan har använt fossila bränslen i 200 år, man ställer inte om i en handvändning. Vi verkar för samma sak, men vi har två olika infallsvinklar vilket gör att vi ibland hamnar i klinch med varandra, och vi kan bli frustrerade när vi tilldelas priser som Greenwash award, som Miljöförbundet jordens vänner står bakom. Vi känner oss lite missförstådda eftersom vi gör enorma investeringar för attkunna öka andelen förnybar energi.

Hur stora är era investeringar i förnybart jämfört med investeringarna i fossilt?

– Vattenfall investerar mer i fossil energi än i förnybar. Det är för att hålla våra befintliga kraftverk i skick och i rätt miljöprestanda för att kunna leverera energi till våra kunder här och nu. Parallellt med det investerar vienormt stora summor i förnybart. Det gör vi för att så snabbt som möjligt kunna ställa om till en större andel förnybar energi i vår energimix.

Ligger det inte i kommersiella företags intresse att framställa sig själva som miljömedvetna?

– Där har vi en marknadslagstiftning som reglerar vad man får säga eller inte säga. Det är klart man inte får slå sig för bröstet för något man inte gör, vilket Vattenfall ine gör. Vattenfalls mål är att ha en koldioxidneutral verksamhet. Samtidigt har vi kolkraftverken för att försörja och tillhandahålla den energi som marknaden behöver i dag.

Fakta: 

<h2>Läs mer:<br><a href="http://www.fria.nu/artikel/82620">Företag tvättar sina svarta samveten<br></a><a href="http://www.fria.nu/artikel/82622">Marknadsdomstolen tar hand om felaktiga miljöargument</a></h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Ett svart hål för skattebetalarna”

Kärnkraft

Slutförvaret av kärnbränsle beräknas kosta 130 miljarder kronor, men riskerar att bli betydligt dyrare. Dessutom slipper industrin troligen både ansvar och kostnader under de 100 000 år som bränslet måste förvaras.

En kärnkraftsolycka kan bli dyr för staten

Kärnkraft

Den verkliga kostnaden för en olycka kan bli hundratals miljarder. Därför anser många att dagens försäkringskrav på industrin är lågt satta i jämförelse med vad notan för en kärnkraftsolycka kan komma att bli.

© 2024 Fria.Nu